Materialer

Materialer fra afholdte konferencer offentliggøre på denne side i det omfang foredragsholderne tillader det

Materialer fra Ledelseskonferencen maj 2021

Jakob Torfing, Samskabelse af robuste løsninger på turbulente problemer

Caroline Howard Grøn, Digital distanceledelse – hvordan og hvornår virker det?

Jette Runchel, Ledelse på tværs – hvorfor og hvordan?

David Budtz Pedersen, Samfundssind – en uudnyttet ressource i offentlig ledelse? 

Materialer fra Ledelseskonferencen marts 2020

Anders Fogh Jensen, Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det?

Alexandra Krautwald, Ledelse af unge generationer

Rikke Østergaard, Taknemmelighed – nøglen til bedre offentlige organisationer?

Materialer fra Ledelseskonferencen september 2019

Mickael Bech, Ledelse på tværs – hvorfor er det så svært og hvordan lykkes vi sammen?

Philipp Schröder, Hvad skal vi mennesker lave, hvis robotterne laver det hele?

Rasmus Willig, Fra velfærdsstat over konkurrencestaten til den bæredygtige stat

Ann-Christina Matzen Andreasen, Ledelsesværktøjer – den direkte vej til at skabe værdi for mennesker!

Materialer fra Ledelseskonferencen april 2019

Peter Bjerre Mortensen, Ledelse i politikkens vold – medspiller eller modspiller

Anders Trillingsgaard, Gentænk dit ledelsesteam – fire øvelser der med få kræfter giver flere kræfter

Anders Drejer, Ledelse og den nye magtbalance

Materialer fra Ledelseskonferencen oktober 2018

Politisk og personligt lederskab – i et samfund under forandring – Solvejg Schultz Jakobsen

Præstationssamfundet driver rovdrift på os – Anders Petersen

Hvad er professionel offentlig ledelse – Kurt Klaudi Klausen

Styring, ledelse og motivation – i en kompleks styringskontekst – Lotte bøgh Andersen