Ledelseskonferencen

Offentlig Ledelse 2024

Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 4. juni 2024, hvor Ledelseskonferencen afholdes i de skønne rammer i ODEON i Odense. Du kan tilmelde dig her.

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2024 henvender sig hvert år til alle ledere i den offentlige sektor. Sidste år deltog tæt på 600 ledere. Se stemningsrapport her.

Vi har igen sammensat et stærkt team af oplægsholdere – dygtige formidlere med noget på hjerte! Programmet byder på forskningsbaserede og skarpe analyser af samfundsudviklinger, aktuelle ledelsesudfordringer samt flere forskellige perspektiver på mulige tiltag og løsninger i praksis.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til en faglig dag i selskab med dette hold af oplægsholdere:

Dorthe Birkmose
Når gode mennesker handler ondt: Mulige løsninger på forråelse som et vildt problem?

 • Hvorfor handler gode mennesker nogle gange ondt?
 • Hvorfor bliver vi som samfund ved med at udskamme de professionelle, der reagerer med forråelse?
 • Hvordan hjælper vi i tide inden forråelsen bliver nødvendig?

Dorthe Birkmose er psykolog, supervisor og foredragsholder og har i 20 år arbejdet med forråelsesrisikoen for medarbejdere og ledere i velfærdsarbejde. Dorthe har skrevet flere roste bøger, herunder Når mennesker handler ondt: Tabuet om forråelse (2013) og den seneste opdaterede udgave Når mennesker handler ondt: Mulige løsninger på forråelse som et vildt problem (2023).

Dennis Nørmark
Ufrihedens pris: Hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan?

 • Hvor kommer den lave tiltro til mennesker fra?
 • Hvordan slipper vi af med langsomme og besværlige organisationer?
 • Hvorfor er afbureaukratisering så svært? 

 Dennis Nørmark er en af Danmarks mest citerede antropologer og med sine bøger om ”Pseudoarbejde” har han bidraget væsentligt til debat om ledelse, arbejdstid og arbejdsforhold. Dennis har mange års erfaring som chefkonsulent i rådgivningsbranchen og som professionelt bestyrelsesarbejde, herunder som næstformand i Danmarks Radio. Dennis har netop udgivet den helt nye, roste bog Ufrihedens pris (2023).

Christian Bason
Organisationen blev sat fri: Hvordan designer man en selvledende organisation og genfinder lederskabet?

 • Hvad vil det i praksis sige at frisætte organisationen — også i den offentlige sektor?
 • Hvordan træffer man beslutninger, hvis alle kan bestemme?
 • Hvad sker der med lederskabet, når organisationen sættes fri — og hvad med værdiskabelsen?

Christian Bason er Ph.D., rådgiver og tidl. CEO for Dansk Design Center, leder af regeringens MindLab, underviser på Oxford Saïd Business School, Henley MBA, the European School of Administration og CBS samt Business Manager i Rambøll. Christian er forfatter til Expand: Stretching the Future by Design (2022), The Organization was set free, and the Leadership Had to be Rediscovered (2023) samt publikationer i Stanford Social Innovation Review og Harvard Business Review.

Henrik Holt Larsen
En lus mellem to negle: Hvorfor er mellemlederen vigtigere end nogensinde før?

 • Hvordan påvirker de stigende krav om samfundsansvarlig ledelse mellemledernes rolle og bidrag?
 • Hvordan kan mellemlederen bådevære ambassadør for vision/strategi og sikre optimale betingelser for medarbejderne?
 • Hvordan bruger mellemlederen sine tre vigtigste værktøjer: styrke medarbejdernes kompetence, engagement og arbejdsbetingelser?

 Henrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management (HRM) ved CBS. Hans forskningsområde er strategisk HRM, kompetence- og talentudvikling, distanceledelse og –arbejde. Henrik har mange års erfaring med udviklingsprojekter i alle typer af offentlige organisationer. Han er forfatter til en lang række bøger, bl.a. Dilemmaledelse i praksis (2018), Håndbog for Mellemledere (2020) og God Ledelse (2021).

Christiane Vejlø
Ledelse i en fremtid domineret af teknologi: Er der argumenter for mennesker?

 • Hvad er menneskets rolle i en fremtid domineret af maskiner?
 • Taber vi vores jobs til AI og kan man blive forelsket i sin digitale assistent?
 • Er der håb og argumenter for mennesker: Hvad kan vi, som teknologien ikke kan?

Christiane Vejlø sidder i Data Etisk Råd og har rådgivet to regeringer i ansvarlig teknologi. Hun har 20 års erfaring som foredragsholder i ind- og udland om etik, mennesker, digitalisering, teknologiudvikling og medieplatforme. Christiane er kandidat i Religionsvidenskab samt Medievidenskab og har mange års erfaring fra tele-, tech-, og mediebranchen. Christiane er forfatter til bogen Argumenter for mennesker (2023) og kendt fra DRs serie ”Kunstig Intelligens”.

Vi glæder os til at se dig! 

Se program og foredrag.

Tilmelding

Stemningsreportage optaget på Ledelseskonferencen 27. november 2023

Christian Bason

Organisationen blev sat fri: Hvordan designer man en selvledende organisation og genfinder lederskabet?

Ifølge Lederne vurderer 50 procent af medlemmerne, at deres organisationsform ikke er gearet til at indfri organisationens strategi. Og over 60 procent forventer, at deres organisation vil skulle ændres betragteligt i fremtiden for at imødegå de udfordringer, de står over for. Men hvordan kan man gentænke sin organisation så innovationskraften frisættes, trivslen øges og evnen til at tiltrække nye talenter styrkes?

Med over 20 års ledelseserfaring og med et radikalt organisationseksperiment i baggagen, vil Christian Bason fortælle historien om fremtidens menneskelige og bæredygtige organisation. Han vil give indsigt i hvordan et fælles menneskesyn kan være nøglen til en gentænkning af ledelse og beslutningsprocesser — så det bedste argument vinder. Han vil også dele udfordringer og dilemmaer i den frisatte organisation: Hvem har kollegernes ryg, når noget bliver svært, og der ikke længere er en traditionel chef at skubbe opgaver op til? Hvordan undgår man at organisationen fokuserer på det forkerte, når den ikke længere styres fra toppen? Og hvad er den reelle værdiskabelse i den selvledende organisation?

Foredraget drøfter og giver bud på følgende:

 • Hvad vil det i praksis sige at frisætte organisationen — også i den offentlige sektor?
 • Hvordan træffer man beslutninger, hvis alle kan bestemme?
 • Hvad sker der med lederskabet, når organisationen sættes fri — og hvad med værdiskabelsen?

Christian Bason

Christian Bason, Ph.D., forfatter, oplægsholder og rådgiver. Tidligere CEO for Dansk Design Center samt leder af den danske regerings innovations team, MindLab. Tidligere Business Manager i Rambøll. Christian har undervist i Danmark og udlandet, herunder på Oxford Saïd Business School, Henley MBA, the European School of Administration og Copenhagen Business School.

Christian er endvidere forfatter til artikler i bl.a. Harvard Business Review og Stanford Social Innovation Review samt forfatter til en række roste bøger, herunder Expand: Stretching the Future by Design (2022) og senest bogen The Organization was set free, and the Leadership Had to be Rediscovered (2023).

Christiane Vejlø

Ledelse i en fremtid domineret af teknologi: Er der argumenter for mennesker?

Fotograf Sif Meincke www.sifmeincke.dk

Det pibler frem med teknologi, som ligner os, lyder som os og tager beslutninger på vegne af os. Digitale væsner, der fylder vores hverdag og arbejdsliv. Og imens teknologien udvikler sig med stadig større hast, så det er svært at følge med, så presser et vigtigt spørgsmål sig på:

Hvad er menneskets rolle i en fremtid domineret af maskiner? Hvad betyder det for os, at maskinerne er begyndt at tale og skrive og skabe som os? Taber vi vores jobs og menneskelige liv til den kunstige intelligens? Bliver vores læger, lærer og kærester erstattet af robotter?

Foredraget trækker på opsigtsvækkende forskning og underholdende eksempler. Gennem anekdoter, chatbotsamtaler og forskerinterviews sætter Christiane den teknologiske udvikling i et helt nyt perspektiv. Med udgangspunkt i filosofi, forskning og den skillevej mod fremtiden, som vi befinder os midt i, afdækker Christiane begreber som følelser, kærlighed, fællesskab, moral, kreativitet, tro og død. Fra stoikerne til Simone de Beauvoir. Fra Niels Bohr til Nick Cave.

Foredragsholderen vil bl.a. drøfte og komme med bud på følgende:

 • Hvad er menneskets rolle i en fremtid domineret af maskiner?
 • Taber vi vores jobs til AI og kan man blive forelsket i sin digitale assistent?
 • Er der håb og argumenter for mennesker: Hvad kan vi, som teknologien ikke kan?

Christiane Vejlø

Christiane Vejlø har arbejdet som foredragsholder på konferencer i ind- og udland i over 20 år. Med en kandidatgrad i Religionsvidenskab og Medievidenskab samt mange års erfaring fra tele-, tech-, og mediebranchen byder Christiane på ekspertviden om både etik og mennesker, digitalisering, teknologiudvikling og medieplatforme. Hun sidder i Data Etisk Råd og har rådgivet to regeringer i ansvarlig teknologi. Christiane er forfatter til den roste, nye bog Argumenter for mennesker (2023) samt aktuel i DRs serie ”Kunstig Intelligens”.

Dennis Nørmark

Ufrihedens pris: Hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan!

Hvad kan vi lære af den preussiske hær, af trafikforsøg med åbne pladser og skoleeksperimenter, der starter med en løgn? En hel del. Nemlig at vi lyver for os selv, når vi tror, at vi har brug for at få alting beskrevet i planer, nedfældet i regler og pakket ind i ledelse og administration. 

Vores organisationer går glip af et enormt potentiale i frihed og selvbestemmelse. Og samtidig forstår vi ikke hvorfor ting tager længere tid at udføre – og hvorfor vi drukner i møder og skaber mistrivsel og stress. Men det hele er forbundet. Vi får langsomme og besværlige organisationer fordi vi har marineret hinanden og os selv i de lave forventningers tyranni.  

I sit oplæg, baseret på sin seneste bog Ufrihedens Pris, viser Dennis Nørmark hvordan vi fik overleveret en række myter om risikoen ved frihed og selvbestemmelse og velsignelserne ved planlægning såvel som myten om en overdreven tro på, hvad ledelse både kan og skal. Myter som det er på tide at trække tæppet væk under.

Foredraget drøfter og giver bud på følgende:

 • Hvor kommer den lave tiltro til mennesker fra?
 • Hvordan slipper vi af med langsomme og besværlige organisationer?
 • Hvorfor er afbureukratisering så svært? 

Dennis Nørmark

Dennis Nørmark er en af Danmarks mest anvendte og citerede antropologer og har med sine seneste bøger om blandt andet “Pseudoarbejde” bidraget væsentligt til debatten om ledelse, arbejdstid og arbejdsforhold. Dennis er efter en årrække som konceptualiserende chefkonsulent i rådgivningsbranchen i dag forfatter og foredragsholder samt professionelt bestyrelsesmedlem i flere organisationer, herunder i Danmarks Radio, hvor han for nuværende er næstformand. Dennis er bogaktuel med den helt nye, roste bog: Ufrihedens pris (2023).

Dorthe Birkmose

Når gode mennesker handler ondt: Mulige løsninger på forråelse som et vildt problem

Hvorfor bliver vi som samfund ved med at udskamme de professionelle, der reagerer med forråelse? Hvorfor hjælper vi dem ikke i tide inden forråelsen bliver nødvendig for dem?

Vi må ikke svigte de professionelle, der reagerer med forråelse. Vi er nødt til at forstå, at forråelse er en mestringsstrategi, som mennesker bruger, når afmagtsfølelser, omsorgstræthed og moralsk stress bliver ubærlig og skamfuld. Ved at tænke, føle og bekymre sig mindre end man egentlig gør, kan man beskytte sig selv og holde situationen ud. Men selvom forråelse er en forståelig mestringsstrategi er konsekvensen, at børn, borgere og pårørende krænkes. Og vi må ikke svigte dem, der bliver krænket af deres professionelle.

Forråelse er et vildt, genstridigt og sammenfiltret problem, og der er derfor ingen quickfix. Men der er mulige løsninger.

Foredraget drøfter og giver bud på følgende:

 • Hvorfor handler gode mennesker nogle gange ondt?
 • Hvorfor bliver vi som samfund ved med at udskamme de professionelle, der reagerer med forråelse?
 • Hvordan kan vi hjælpe i tide inden forråelsen bliver nødvendig?

Dorthe Birkmose

Dorthe Birkmose er psykolog, supervisor og foredragsholder og har i 20 år beskæftiget sig med forråelsesrisikoen for medarbejdere og ledere i velfærdsarbejdet. Hun har været med til at bryde tabuet om forråelse, og nu er hun med til at pege på mulige løsninger. Dorthe har skrevet flere roste bøger, herunder bogen Når mennesker handler ondt: Tabuet om forråelse (2013) og den nyeste opdaterede udgave af bogen, Når mennesker handler ondt: Mulige løsninger på forråelse som et vildt problem (2023).

Henrik Holt Larsen

En lus mellem to negle: Hvorfor er mellemlederen vigtigere end nogensinde før?

Prof. Henrik Holt Larsen. Handelshøjskolen. Foto: Bo Jarner

Trods stærke rygter om, at mellemlederen er en truet dyreart, viser forskning og erfaring, at mellemlederens rolle aldrig har været vigtigere. Vi så det under corona-krisen, hvor man skulle lede mennesker, man ikke så, finde vej gennem kaos og udvise en hidtil uset fleksibilitet. Nu tårner nye krav og dilemmaer sig op, og derfor er mellemlederne kommet i fokus. Udover at lede nedad (medarbejderne), skal de lede opad og på tværs (dvs. sammenbinde egen enhed med organisationens udviklingsretning) samt udad (bidrage til at organisationen udfylder sin samfundsmæssige rolle og være ambassadør herfor). Indlægget fastnagler de vigtigste opgaver og anviser veje og værktøjer til at mestre de modsætningsfyldte krav.

Foredraget drøfter og giver bud på følgende:

 • Hvordan påvirker de stigende krav om samfundsansvarlig ledelse mellemledernes rolle og bidrag?
 • Hvordan kan mellemlederen som en lus mellem to negle både være ambassadør for vision/strategi og sikre optimale betingelser for medarbejderne?
 • Hvordan bruger mellemlederen sine tre vigtigste værktøjer: styrke medarbejdernes kompetence, engagement og arbejdsbetingelser?

Henrik Holt Larsen

Henrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management (HRM) ved CBS, Copenhagen Business School. Hans forskningsområde er strategisk HRM, kompetence- og talentudvikling, distanceledelse og –arbejde og organisatoriske udviklingsprocesser. Henrik Holt Larsen forfatter og medforfatter til en lang række bøger, bl.a. Klassisk og moderne organisationsteori (2014), Dilemmaledelse i praksis (2018), Håndbog for Mellemledere (2020) og God Ledelse (2021). Henrik har været involveret i talrige udviklingsprojekter i de fleste typer af offentlige organisationer og er lige nu i gang med et projekt om ledelse og HRM i de nordiske lande.