Ledelseskonferencen

Offentlig Ledelse 2023

Sæt kryds i kalenderen mandag d. 27. november 2023, hvor Ledelseskonferencen afholdes i de skønne rammer i ODEON i Odense. Du kan tilmelde dig her.

Ledelseskonferencen afvikles to gange om året – og henvender sig til alle ledere i den offentlige sektor. På forårets ledelseskonference deltog tæt på 600 offentlige ledere, og vi glæder os til endnu en rigtig god faglig dag i efteråret.

Vi har igen samlet det stærkest mulige hold af foredragsholdere, som er velfunderede i både teori og praksis. Programmet byder på skarpe analyser af aktuelle ledelsesudfordringer og flere forskellige perspektiver på mulige løsninger:

Svend Brinkmann
Professor i psykologi på Aalborg universitet samt bestsellerforfatter til bl.a. Stå fast (2014), Ståsteder (2016) og Gå-glip (2017). Og senest bogen Tænk (2022), der handler om det tankefulde liv – om at give plads til tanker og til at dvæle. Svend Brinkmann er også kendt fra DRs P1’s “Brinkmanns Briks”.

Sigge Winther Nielsen
Direktør i Djøf, ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet, tidl. fulbright gæsteforsker ved Columbia University, New York og Berkeley, University of California, forfatter til bl.a. Entreprenørstaten (2021), tidl. politisk analytiker på Dagbladet Politiken og TV-vært på DR2 Deadline

Andreas Leed
Head of Data Science ved Oxford Global Projects: https://www.oxfordglobalprojects.com og bidrager til den nye bog af Bent Flyvbjerg og Dan Gardner, How Big Things Get Done (2023) anmeldt bl.a. som ”One of Financial Times’ Best Books of the Summer”

Lotte Bøgh Andersen
Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Centerleder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Aktuel forskning vedrører ledelse, motivation og mening såvel som hvordan man dygtiggør sig som offentlig leder.

Katrine Sperling
Kommunikationsdirektør i Novo Nordisk med ansvar for en afdeling på godt 50 medarbejdere lokalt samt ansvar for global corporate branding, digital kommunikation og global medie- og krisehåndtering involverende ca. 300 medarbejdere internationalt.

Karsten Mellon
Ledelsesrådgiver, forsker med ph.d. i ledelse og organisation, ekstern lektor ved Aalborg Universitet og Syddansk Universitet og forfatter til bl.a. Mod i kriseledelse (red., 2020), Ydmyghed i ledelse (2021), God ledelse (red. 2021) og Ledelse af medarbejdere (2023)

Vi glæder os til at se dig! 

Se program og foredrag.

Tilmelding

Stemningsreportage optaget på Ledelseskonferencen 12. juni 2023

Andreas Leed

Oxford Global Projects om mestring af projekter: Nå i mål til tiden og indenfor budgettet?

I dette foredrag dykker vi ned i den banebrydende forskning fra de anerkendte akademikere Bent Flyvbjerg og Daniel Kahneman og udforsker the planning fallacy, the iron law of projects (“over budget, over tid, færre gevinster, om og om igen”) og reference class forecasting. Vi afdækker faktorerne – både de bemærkelsesværdige og de banale – der former udfaldet for projekter. Det gælder alt fra små, lokale projekter som vedligehold af veje eller køkkenrenovering til ambitiøse klimaprojekter, der skal transformere vores energiinfrastruktur.

Lær hvordan offentlige ledere kan adressere de grundlæggende årsager til, at projekter slår fejl, ved aktivt at bruge historiske data og innovative løsninger. Gennem virkelige succes- og skrækhistorier, bl.a. fra de store danske sygehusbyggerier, får deltagerne værdifuld indsigt i strategier, der kan anvendes på offentlige projekter af enhver størrelse eller kompleksitet. Deltag i denne oplysende rejse og transformér den måde, du griber dit næste projekt an på!

Foredraget giver bl.a. svar på følgende: 

 • Hvad er ‘the iron law’ for projekter, og hvad kan du som leder bruge det til?
 • Hvorfor skal man tænke langsomt, når man gerne vil eksekvere hurtigt?
 • Hvad kan vi lære fra internationale cases om at mestre kunsten at drive offentlige projekter?

Andreas Leed

Andreas Leed er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og Head of Data Science ved Oxford Global Projects: https://www.oxfordglobalprojects.com. Andreas står bag en stor del af statistikken i den nye bog af Bent Flyvbjerg og Dan Gardner, How Big Things Get Done (2023) anmeldt som ”One of Financial Times’ Best Books of the Summer”. Andreas har stor viden om og erfaring med anvendelse af data science inden for projektledelse. Han har udarbejdet den officielle projektvurderingsmetode for transportministeriet i Storbritannien, ledet eksterne risikovurderinger for nogle af Europas største infrastrukturprogrammer samt stået i spidsen for udviklingen af et AI-baseret tidligt varselssystem for højrisikoprojekter i Hong Kong.

Karsten Mellon

Ledelsesforsker: Er vi på vippen til et nyt ledelsesparadigme?

”Vi ved ikke, hvad ledelse er”, siger professor Steen Hildebrandt. Der er således ikke enighed om, hvad ledelse er, hvordan det læres, hvilken effekt det har, og hvordan det måles. I dette foredrag vil ledelsesforsker og rådgiver Karsten Mellon se nærmere på, hvad ledelse er, og hvordan vi kan blive skarpere til at løse organisationens ledelsesopgaver ved at få bedre styr på ledelsesbegrebet.

Karsten peger på fire store ledelsesbølger, der har domineret i den vestlige verden i løbet af de sidste hundrede år. Men til spørgsmålet om, hvorvidt vi er på vippen til et nyt ledelsesparadigme er svaret nej. Moderne ledelse indeholder nemlig elementer fra alle fire ledelsesbølger. Således består ledelse i dag af mange logikker eller diskurser, hvoraf flere er modstridende. Når flere ledelses- og organisationsdiskurser er aktive på samme tid i organisationer øges kompleksiteten. Og ledere i en organisation kommer nemt til at tale i øst og vest i et upræcist sprog om, hvad ledelse er og kan være. 

Karsten opfordrer derfor til, at du og dit ledelsesteam taler meget mere om, hvad ledelse er, så der skabes klarhed omkring begrebet i jeres organisation. Og Karsten peger dernæst på nødvendigheden af at fokusere på sit personlige lederskab for at blive en god leder under komplekse vilkår. Han foreslår to måder at kvalificere sit personlige lederskab på. Det handler om kompetence og kapacitet relateret til øget selvindsigt og selvdisciplin. Ydmyghed og mod er vejen frem, siger Karsten og uddyber med bud på helt konkrete handlinger, som du kan foretage som leder og/eller med dit ledelsesteam.

Foredraget giver bl.a. svar på:

 • Er ledelse kun noget lederen udøver, eller er det noget alle i organisationen udøver?
 • Hvad er ”dårlig ledelse”, og hvorfor er det årsagen til opsigelsen hos 1/3 af de medarbejdere, der skifter job?
 • Hvilken slags ”god ledelse” efterspørger medarbejderne, og hvad bør man derfor som leder gøre (mere af)?

Karsten Mellon

Karsten Mellon, ph.d., ledelsesforsker, ekstern lektor ved Aalborg universitet og Syddansk Universitet. Karsten er foredragsholder, underviser på diplom- og masteruddannelser i ledelse og så er han forfatter på en række ledelsesbøger. Han står bl.a. bag ”Ledelse af medarbejdere” (red., 2023); ”God offentlig ledelse i mellemrummet” (m. Runchel, 2023); ”God ledelse” (red., 2021); ”Ydmyghed i ledelse” (2021) og ”Mod i ledelse” (2020). Læs mere: karstenmellon.dk

Katrine Sperling

Et bæredygtigt arbejdsliv: Stress fik mig til at gentænke mit lederjob og forandre arbejdskulturen

Novo Nordiske kommunikationschef Katrine Sperling har valgt at være åben om et stressforløb, der har fået hende til at gentænke både sit eget lederjob og den måde arbejdet organiseres på i afdelingen. En vigtig pointe for Katrine er, at man som leder har et særligt ansvar for at gå foran som et godt eksempel, ikke mindst når det handler om stress og forebyggelse af stress.

I dette ærlige foredrag inviterer Katrine os ind i sine personlige oplevelser med stress. Katrine vil fortælle os om, hvordan det var at være topchef med stress, og om hvordan hendes egen stresstilstand gav anledning til at reflektere over et bæredygtigt arbejdsliv. Sygemeldingen lærte hende nemlig klart og tydeligt, at der er grænser for, hvor meget pres hjernen kan klare, og at det kan have alvorlige konsekvenser at overhøre kroppens signaler. Både for hende selv og for andre i samme situation. Katrine lærte også vigtigheden af at forstå og handle på betydningen af at ”trække stikket” og ikke være ”på” hele tiden. Det er nemlig muligt at udrette langt mere og præstere bedre ved at sættere tempoet ned (i stedet for op)!

Efter sin sygemelding har Katrine omsat sine egne oplevelser med stress til ledelsestiltag i praksis, og hun vil fortælle os om, hvad hun som leder har gjort for at skabe en afdeling, hvor både hun og medarbejderne kan arbejde på en mere balanceret måde end tidligere. En forandring drevet af en stor lyst til (og behovet for) mere fokus og fordybelse i en verden, der er fuld af støj og afbrydelser.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

• Hvad jeg har lært om stress og om at give hjernen de bedste arbejdsbetingelser?

• Hvordan kan du som leder forandre arbejdskulturen, henimod et mere bæredygtigt arbejdsliv?

• Hvordan kan du som leder være rollemodel i at genlære sunde arbejdsvaner?

Katrine Sperling

Katrine Sperling har arbejdet med kommunikation i Novo Nordisk siden 2002. Hun er ansvarlig for en afdeling på godt 50 medarbejdere samtidig med at hun orkestrerer den globale kommunikation på ca. 300 medarbejdere globalt. Blandt hendes ansvarsområder er strategisk kommunikationspartner for ledelsen, ansvar for global medie- og krisehåndtering, digital kommunikation, ledelseskommunikation og corporate branding. Katrine ønsker, med sin åbenhed omkring egen stress og ledelsestiltag i praksis, at inspirere andre ledere (og medarbejdere) til, hvordan man kan skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv.

Lotte Bøgh Andersen

Betydningen af motivation og mening for rekruttering og fortsat tilknytning: Hvordan bidrager du som leder?

Motivation er den potentielle energi, vi vil lægge i opnåelsen af vores mål. Det kan være organisatoriske målsætninger, men vores eget ønske om at gøre en positiv forskel for andre mennesker og samfundet driver os også. Mange medarbejdere har også høj indre opgavemotivation, og disse typer motivation handler i høj grad om ledelse. Motivation knytter sig nemlig til realiseringen af behovene for mestring, autonomi, tilhør og mening. Vi skal opleve, at vi er kompetente til at løse vores opgaver og har et passende råderum, ligesom vi skal føle, at vi hører til. Foredraget går særligt i dybden med behovet for mening, som er et af de vigtigste elementer på jobbet. Herunder kommer vi til at diskutere, hvordan man finder og skaber mening i offentlige og private organisationer. Hovedpointen er, at kombinationen af forskning og praksiserfaring kan sætte ledere bedre i stand til at understøtte medarbejdernes behov og på den måde bidrage til såvel mening som motivation. 

Foredraget giver bl.a. svar på følgende:

 • Hvilke vigtige behov skal vi have opfyldt for at trives og være motiverede på arbejdet?
 • Hvordan understøtter man som leder, at medarbejderne fortsat er motiverede?
 • Hvad betyder mening, og hvordan finder, skaber og fastholder vi mening i vores arbejdsliv?

Lotte Bøgh Andersen

Oplægsholder Lotte Bøgh Andersen er professor og centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer netop på ledelse og motivation, og hun er i øjeblikket meget optaget af ledelsestræning. Oplægget vil således trække på de allernyeste indsigter om, hvordan man dygtiggør sig som leder (udgivet i bogen ”Træning af ledelse”). Hun har i 2023 også udgivet en bog om mening og motivation sammen med tre kolleger (heraf to fra psykologi).

Sigge Winther Nielsen

Fra pseudopolitik til månelanding: Hvordan tackler du vilde problemer i din organisation?

Sigge Winther Nielsen zoomer ind på de vilde problemer i vores samfund – altså dem som er viklet ind i andre problemer, og hvor løsningerne sjældent er tamme. Men hvad er vilde problemer for en størrelse, og hvordan kan du som leder tackle vilde problemer i din organisation?

At forstå og forme de vilde problemer er en nødvendighed for ledere af fremtidens offentlige sektor. Der er et hav af redskaber, som kan aktiveres af dig og din organisation. Sigge giver dig et skarpt indblik i, hvordan vores politiske system fungerer, herunder hvordan pseudopolitiske initiativer og symbolpolitik griber om sig, mens samfundets reelle og komplekse udfordringers politiske løsninger svinder hen i ingenting. Sigge Winther Nielsen viser, hvor i historien vi har fejlet med at håndtere vilde problemer, og hvordan vi kan tackle vilde problemer med anderledes metoder. Vi skal til Uruk og Ukraine og tilbage til dagens Danmark. Sigge Winther Nielsen trækker på den seneste videnskab, historiske kilder, og 50 interviews med en række eksperter og nøgleaktører for at forstå nutidens politiske kriser, hvordan vi kan løse dem på måder, som kan skabe afgørende forandringer på tværs af samfundets sektorer.

Foredraget vil bl.a. komme ind på følgende spørgsmål:

 • Hvad er pseudopolitik, og hvad betyder det for dig, som er leder i den offentlige sektor?
 • Hvad er vilde problemer, og hvorfor er det svært at løse vilde problemer?
 • Hvordan kan du tackle vilde problemer i din organisation?

Sigge Winther Nielsen

Sigge Winther Nielsen er cand.scient.pol, ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet og direktør i Djøf. Han har boet flere år i USA som fulbright gæsteforsker ved Columbia University, New York og Berkeley, University of California.

Sigge Winther Nielsen er forfatter og medforfatter til en lang række bøger, senest den roste bog, Entreprenørstaten (2021). Han har desuden tidligere været politisk analytiker på Dagbladet Politiken og er kendt som TV-vært på DR2 Deadline.

Svend Brinkmann

Det meningsfulde arbejdsliv: Hvordan tager vi højde for menneskelig mangfoldighed?

Det moderne arbejdsliv er præget af omskiftelighed, optimeringskrav og social acceleration. Derfor efterspørges mennesker, som er fleksible, omstillingsparate og innovative. Men langt fra alle kan leve op til disse krav, og flere og flere lider af arbejdsrelateret stress.

I foredraget spørger Svend Brinkmann, hvordan vi kan indrette et arbejdsliv, der i højere grad tager højde for menneskelig mangfoldighed, og som derfor er mere meningsfyldt for flere. Men hvad er mening? Er der særlige forhold, som knytter sig til offentlige arbejdspladser og vedrører offentlige ledere? Er brugen af redskaber som målinger og evalueringer med til at tømme arbejdet for mening? En hovedpointe i oplægget er, at der på offentlige arbejdspladser skal være plads til kreative individer, der tænker ud af boksen og forandrer verden, men der skal også være plads til folk med kompetencer til at vedligeholde den verden, vi lever i. Det kræver blik for diversitet i måden, folk forholder sig til deres arbejde på, hos offentlige ledere.

Foredraget giver bl.a. svar på:

 • Hvordan indretter vi et arbejdsliv, som tager højde for menneskelig mangfoldighed?
 • Hvordan skaber vi trivsel og mental sundhed på arbejdspladserne?
 • Hvordan får vi et meningsfuldt arbejdsliv, uden at hele livets mening bliver arbejdet?

Svend Brinkmann

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. Svend Brinkmann har modtaget DR’s Rosenkjærpris, Gyldendals formidlingspris og Søren Gyldendalprisen for faglitteratur. Aktuelt forsker han i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser. Svend Brinkmann er ikke mindst kendt for sine bestsellerbøger, herunder Stå fast (2014) og Gå glib (2017) samt bøgerne Hvad er et menneske? (2019), Vi er det liv, vi lever(2021) og senest bogen Tænk(2022), der handler om det tankefulde liv – om at give plads til tanker og til at dvæle. Svend Brinkmann er også kendt fra radioprogrammet Brinkmanns Briks på DRs P1.