Ledelseskonferencen

Offentlig Ledelse 2022

Velkommen til Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2022!
Ledelseskonferencen henvender sig hvert år til alle ledere i den offentlige sektor – og vi glæder os til endnu en rigtig god faglig dag med fokus på læring, inspiration, networking og erfaringsudveksling på tværs i den offentlige sektor.

Sæt kryds i kalenderen mandag d. 7. november 2022, hvor Ledelseskonferencen afholdes i de klassiske rammer på Scandic Bygholm Park i Horsens. Du kan tilmelde dig her.

På Ledelseskonferencen vil du være i godt selskab med flere hundrede offentlige ledere såvel som professor på Århus Universitet, Michael Bang Petersen, professor på CBS, Signe Vikkelsø, den anmelderroste forfatterdebutant, Stine Reintoft, psykolog og bestsellerforfatter, Henrik Tingleff og ikke mindst Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Det bliver lærerigt, nytænkende og inspirerende, når dette efterårs stærke hold af oplægsholdere – ledelsesteoretikere såvel som praktikere – sætter fokus på følgende tematikker og meget mere:

 • Hvordan kan du som leder genetablere tillid efter kriser og samtidig øge tillid under en krise?
 • Handler det hele blot om god kommunikation og effektiv brug af SoMe?
 • Hvordan kan du som leder arbejde evidens- og datadrevet med omdømmeledelse?
 • Hvorfor er formelle relationer og rammer ikke af det onde? 
 • Hvilke problemer står du med som leder, når der mangler formalisering?
 • Hvordan finder man en god balance mellem formel og uformel organisering? 
 • Hvorfor er kommunikation afgørende i en krisesituation? 
 • Hvordan skal du som leder kommunikere, hvis du ønsker at forandre adfærd? 
 • Hvordan kan du overføre erfaringerne fra coronakrisen til andre kriser?
 • Hvad er grundpillerne i det gode teamsamarbejde – og hvad er vigtigt, når du som leder skal lede det gode teamsamarbejde?
 • Hvordan kan et arbejdende fællesskab blive en buffer mod stress og pres?
 • Hvordan håndterer du som leder magt- og statusspil i grupper?
 • Hvilke flokdyrs-fejlslutninger koster tid, penge og kræfter i din hverdag?
 • Ved du hvor uhyggelig stor magt du som flokkens leder besidder? På godt og på ondt? 
 • Hvad vil det egentligt sige at være menneskelig?

Vi glæder os til at se dig! 

Se program og foredrag.

Tilmelding

Stemningsreportage optaget på Ledelseskonferencen 7. november 2022

Oplægsholdere

Henrik Tingleff

Når flokdyret fejler – hvorfor kloge ledere træffer ukloge beslutninger?

Prestigeprojekter. Magtkampe. Nødløgne. Intern konkurrence. Mobberier. Modarbejdelse. Magtfuldkommenhed. Vi mennesker i besidder universets bedst udviklede hjerne. Alligevel gør vi igen og igen så meget, der er så dumt! Og særligt når vi er sammen i grupper – store som små. Det koster ressourcer, relationer – og karrierer.

Sandheden er, at før alt andet er enhver leder menneske, og mennesker fanges langt mere af flokken, end de fleste af os vil være ved. Du kan kende dine værdier, din etik og dit moralske kompas. Du kan være bevidst om din vision og din mission – og det hele kan gå fløjten i det øjeblik, hvor du er sammen med mere end 3-4 mennesker!

Henrik Tingleff tager dig med på en rejse rundt i historiens største og mest skelsættende menneskeforsøg og helt ind i sindets kringlede og krøllede afkroge. Bliv præsenteret for fem foruroligende forklaringer på, hvorfor mennesker i flok gør så mange ukloge ting. Og ét betryggende bud på, hvordan vi kan undgå disse faldgruber. Bered dig på at blive både fascineret, forundret, foruroliget – og rigtig meget klogere – på dine kollegaer og dine medarbejdere. På dine medmennesker. Og på dig selv!

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

 • Hvilke flokdyrs-fejlslutninger der koster tid, penge og kræfter i hverdagen?
 • Hvor uhyggelig stor magt du som flokkens leder besidder. På godt og på ondt. 
 • Hvad det egentlig vil sige at være menneskelig!

Henrik Tingleff

Henrik Tingleff er psykolog af uddannelse og nysgerrig på mennesker af natur. Han er en internationalt kendt og efterspurgt foredragsholder, underviser og rådgiver inden for alt der handler om at forstå og påvirke mennesker og menneskers adfærd. Særligt når vi skal fungere sammen i større eller mindre grupper. Henrik Tingleff er desuden kendt som vært på Radio4 og forfatter til flere bestsellerbøger, herunder Hjernen på overarbejde (2018) og ikke mindst bestselleren Når Flokdyret Fejler – hvorfor vi kloge mennesker træffer så mange ukloge beslutninger (2022)

Michael Bang Petersen

Effektiv ledelseskommunikation i en krisetid: Fra corona til klima

Coronakrisen var verdenshistoriens største adfærdseksperiment. Adfærd skulle ændres med lynets hast. Det centrale værktøj til at skabe adfærdsændringerne var kommunikation fra myndigheder og politikere, og dermed bidrager coronakrisen med unik indsigt i hvordan og hvornår kommunikation tilskynder til adfærd, og hvornår den fejler. Disse indsigter er afgørende ikke blot i forhold til næste smittebølge eller næste epidemi, men også i forhold til en række af de andre kriser, som vi står overfor som samfund herunder stigende priser og et mere udfordret klima.

Oplægget vil præsentere en række vigtige forskningsresultater omkring effektiv kommunikation under coronakrisen og særligt perspektivere indsigterne til klimakrisen. Indsigterne er brugbare som offentlig leder, uanset om man kommunikerer borgerrettet eller til medarbejderne internt i organisationen.   

Foredraget vil bl.a. give et bud på følgende:

 • Hvorfor er kommunikation afgørende i en krisesituation? 
 • Hvordan skal du som leder kommunikere, hvis du ønsker at forandre adfærd? 
 • Hvordan kan du overføre erfaringerne fra coronakrisen til andre kriser?

Michael Bang Petersen

Michael Bang Petersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han er leder af HOPE-projektet, der undersøgte danskernes holdninger og adfærd under coronakrisen. Han har rådgivet Sundhedsstyrelsen og regeringen under coronakrisen og været en af de mest brugte eksperter i medierne. I 2022 modtog han Dannebrogsordenen og Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris for sin indsats.  

Signe Vikkelsø

Lederens vejgreb – genopdag den formelle organisations betydning!

Det har i lang tid været god latin på ledelseskurserne, at organisationer trives, når de uformelle relationer blomstrer. Væk med regler og principper, frem med kreativitet, fleksibilitet og empowerment. Sandheden er, at de to sider ikke er hinandens modsætninger. Klare opgaver, rammer og ansvar stimulerer samarbejde, meningsskabelse og innovation. Mangler de, bruger organisationen stor energi på at lede efter dem og diskutere de mindste ting. Mange ledelseskriser bunder i en ubalance mellem den uformelle og den formelle organisering, for eksempel diffuse succeskriterier, uklare magtbeføjelser, konflikter om ansvar og tilfældig delegering.

Oplægget handler om de aspekter af organisationen, som er særlig sårbare over for manglende formalisering. Det uddyber også, hvordan lederen kan skabe ”vejgreb”, kreativitet og trivsel i sin organisation ved at sikre tilpas formalisering af kerneelementerne.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

 • Hvorfor er formelle relationer og rammer ikke af det onde? 
 • Hvad bliver lederens problemer, når der mangler formalisering?
 • Hvordan finder man som leder den gode balance mellem formel og uformel organisering? 

Signe Vikkelsø

Signe Vikkelsø er professor ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School og akademisk leder af CBS Leadership, der samler og formidler viden om ledelse til samfundet. Hun har været institutleder i syv år og ledet flere større forskningsprojekter med fokus på ledelsesdilemmaer og formel organisering. Hendes bøger omfatter blandt andre: Ledelsesdilemmaer og kunsten at navigere i moderne ledelse (2018), For formal organization – the past, present and future of organization theory (2017), og Klassisk og moderne organisationsteori (2014).

Søren Brostrøm

Tillid – svært at opbygge, let at miste

Danmark klarede sig rigtigt godt igennem covid-19, bl.a. på grund af den enormt store tillid i vores samfund. Både tillid til hinanden, tillid til faglighed og videnskabelighed, og tillid til myndighederne. Men er den høje tillid noget, som vi blot skal tage for givet som noget ”særligt dansk”, og som automatisk følger af de forskellige formelle positioner, vi indtager? Eller er tillid noget, som vi som topledere konstant skal arbejde for både at fastholde og styrke? Og hvordan gør vi det bedst? I dette foredrag på Ledelseskonferencen vil Søren Brostrøm dele ud af sine erfaringer som topleder både i og udenfor krisetider, og han vil bl.a. fortælle om, hvordan han har arbejdet med evidens og data for at underbygge arbejdet med omdømme og tillid, og hvordan stærk ekstern omdømmeledelse også styrker den interne sociale kapital i organisationen.

Foredraget vil bl.a. give et bud på følgende:

 • Hvordan kan du som leder øge tillid under en krise og genetablere tillid efter kriser?
 • Handler det hele blot om god kommunikation og effektiv brug af SoMe?
 • Hvordan kan du som leder arbejde evidens- og datadrevet med omdømmeledelse?

Søren Brostrøm

Søren Brostrøm er uddannet læge fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-afhandling indenfor neurofysiologi. Søren Brostrøm arbejdede i mange år som overlæge i gynækologi og obstetrik, før han i 2011 skiftede til Sundhedsstyrelsen, hvor han siden 2015 har været direktør. Søren har desuden en master i offentlig ledelse (MPA) fra CBS og har taget en diplomuddannelse som Senior Manager in Government (SMG) fra Harvard Kennedy School of Government. Søren Brostrøm har haft rigtig mange tillidshverv indenfor sundhedsområdet og er p.t. medlem af bestyrelsen i Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Stine Reintoft

Genstart fælleskabet – ledelse af det gode teamsamarbejde!

Kompleksiteten stiger, når flere medarbejdere er samlet. For mange ledere resulterer en sådan kompleksitet ofte i en individuel ledelsesform. Men sammenhold, samarbejde og sammenhængskraft udgør de fleste steder det fundament, som en organisation hviler på og drives frem af. Samarbejdet er særligt udfordret under kriser med kaotiske forhold og mange modsatrettede interesser. Og efter større kriser (som nu) er det afgørende, at samarbejdet i en organisation kigges grundigt efter i sømmene. Der kan være brug for en ledelsestilgang, der løfter og styrker sammenhold, samarbejde og sammenhængskraft.

Arbejdende fællesskaber kalder på god rammesætning og god ledelse, for at opgaverne i organisationen kan løses optimalt, og for at samarbejdsmiljøet er sundt og en kilde til læring og udvikling. Og lige præcis her er der plads til forbedringer rigtig ma nge steder.

Foredraget vil bl.a. give et bud på følgende:

 • Hvad er grundpillerne i det gode teamsamarbejde – og hvad er vigtigt, når du som leder skal lede det gode teamsamarbejde?
 • Hvordan kan et arbejdende fællesskab blive en buffer mod stress og pres?
 • Hvordan håndterer du som leder magt- og statusspil i grupper?

Stine Reintoft

Cand.psych.aut. erhvervspsykolog og forfatter til en række bøger, bl.a. Kort & godt om samarbejde (2020) og senest den anmelderroste Genstart Fællesskabet fra oktober 2021. Stine Reintoft skriver ofte artikler og er kendt fra diverse blogindlæg og Podcasts. Stine Reintoft har mange års erfaring med at understøtte trivsel, samarbejde og arbejdsglæde ved hjælp af oplæg, teamudvikling, supervision, ledelsessparring og stress coaching. Hun arbejder som selvstændig erhvervspsykolog og har løst opgaver for både private og offentlige organisationer, herunder Ørsted, Folketinget, Københavns Universitet, Rigspolitiet og mange flere.

Bygholm (Scandic i Horsens) d. 7. november 2022