Velkommen til

Offentlig Ledelse 2020

Temaer: Bæredygtig ledelse - De nye styreformer - De nye generationer - Mindre pseudoarbejde - Mere taknemmelighed.

14. marts 2020: Ledelseskonferencen 2020 live streames

Læs e-mail fremsendt til deltagerne fredag d. 13. marts 

Læs e-mail fremsendt til deltagerne mandag d. 23 marts

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2020 henvender sig til alle offentlige ledere på tværs af professioner og arbejdsområde. Ledelseskonferencen er en solid tværfaglig platform med fokus på networking og erfaringsudveksling på tværs i den offentlige sektor.

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse afholdes d. 25.  marts 2020 på Bygholm (Scandic) i Horsens.

Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller modspiller?
Per Nikolaj Bukh

Professor v. Aalborg Universitet, førende forsker og ekspert i design af offentlige økonomistyringsmodeller

Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det?
Anders Fogh Jensen
Filosof, ph.d., forfatter, hyppigt anvendt ekspert i radio og TV samt klummeskribent i Berlingske og Jyllandsposten samt forfatter til bogen Pseaudoarbejde (2018)

Ledelse af unge generationer – hvordan?
Alexandra Krautwald
Ledelsesekspert, futurist, forfatter og betroet ledelses- og beslutningsrådgiver for en lang række mellem- og topledere i den offentlige såvel som private sektor. Desuden tidligere artikelskribent og business blogger for Dagbladet Børsen og Børsen Ledelse i 9 år.

Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden!
Steen Hildebrandt
Professor emeritus v. Aarhus Universitet og adjungeret professor v. CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

Taknemmelighed – nøglen til bedre offentlige organisationer?
Rikke Østergaard
Erhvervssociolog, rådgiver, gæstelektor på University of Sidney samt bestsellerforfatter til Sluk Emhætten (2016) og bogen Tak! (2017)

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2020 vil bl.a. give svar på følgende:

 • Hvad er et ledelsesrum, og hvordan ændres det, så den decentrale ledelse styrkes?
 • Presser økonomistyringen fagligheden – eller styrker den fagprofessionerne?
 • Hvad er pseudoarbejde, hvilke mekanismer ligger bag, og hvad kan vi som individer, som ledere og som samfund gøre får at skabe mere tid til kerneopgaverne og til at holde fri?
 • Hvordan er Unge i dag anderledes, hvordan kan du som leder bygge bro mellem arbejdsmarkedets forskellige generationer og hvilke ledelsesformer er nødvendige?
 • Hvad er bæredygtig ledelse, hvordan inddrages de 17 bæredygtighedsmål i praksis, og hvilke nye løsninger kræver morgendagen?
 • Hvordan skabes motivation med de rigtige incitamenter?
 • Hvorfor glemmer vi ofte taknemmeligheden i hverdagens ræs, og hvordan kan taknemmelighed blive et naturligt, integreret ”værktøj” i hverdagen og ikke mindst i dit ledelsesarbejde?

Oplægsholdere

Alexandra Krautwald

Ledelse af unge generationer

I dette foredrag vil forfatter og ledelsesekspert, Alexandra Krautwald, tage fat i et af tidens vigtigste emner: Hvordan skal vi lede de unge generationer? På hvilke måder er de unge generationer anderledes end ældre generationer, og hvad betyder det i arbejds- og ledelsessammenhæng? 

Tidens unge generationer er på mange måder mere ressourcestærke end nogensinde før, men de er samtidig også en del mere skrøbelige. Og så opponerer de bl.a. mod den individualistiske konkurrence- og præstationskultur, og de insisterer på et fremtidigt samfund med fokus på mening, fysisk og psykisk sundhed, fællesskab og bæredygtighed. Alexandra Krautwald tager i dette foredrag udgangspunkt i sin bog, Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv (2018).

Alexandra Krautwald tager os på en rejse ind i de unge generationers verdens, der giver dig som leder indsigt i, hvad der er på spil for de unge, og hvad det betyder for din rolle som leder? Alexandra Krautwald vil desuden inddrage perspektiver vedr. nutidens arbejdsmarked, hvem de unge generationer er, hvordan historiske strømninger påvirker ungdommen. Ikke mindst vil Alexandra Krautwald give dig indsigt i, hvordan du som leder kan lede på en måde, hvor der bygges bro mellem arbejdsmarkedets forskellige generationer. 

Alexandra Krautwald

Alexandra Krautwald er adfærdsøkonom og anerkendt ledelsesekspert. Hun er en aktiv foredragsholder og er medforfatter til bøgerne Oplagt – at lede adfærd (2015) og Strategiimplementering – værktøjskassen (2013). Senest har hun udgivet bogen, Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv (2018). Alexandra Krautwald er desuden mangeårig betroet beslutningsrådgiver for en lang række af mellem- og topledere i det private og offentlige arbejdsliv. Desuden tidligere artikelskribent og business blogger for Dagbladet Børsen og Børsen Ledelse i 9 år.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan er Unge i dag anderledes end tidligere, og hvad betyder det for dig som leder?
 • Hvilket arbejdsmarked efterlader vi til de unge?
 • Hvilke ledelsesformer er hensigtsmæssige at få i spil i forhold til ledelse af de unge generationer, så de blomstrer på arbejdsmarkedet?
 • Hvordan kan du som leder bidrage til, at der bygges bro mellem arbejdsmarkedets forskellige generationer?

Anders Fogh Jensen

Pseudoarbejde: Hvad er det, og hvad vi gør ved det?

I 1930erne troede kloge hoveder, at vi i dag ville arbejde 15 timer om ugen. Virkeligheden viste sig at blive en helt anden. I dag har mange travlt, men hvad har de egentlig travlt med? Med udgangspunkt i bogen Pseudoarbejde, Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting (m. Dennis Nørmark, Gyldendal 2018) forklarer filosoffen Anders Fogh Jensen, hvad det er for mekanismer der virker til at generere mere arbejde hver gang teknologien afløser os, og hvad vi som individer, som ledere og som samfund kan gøre for at holde meget mere fri – eller bare tage os af vores kerneopgaver.

Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen (ph.d., f.1973) er filosof, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet otte bøger, herunder bl.a. Projektsamfundet, Projektmennesket, Hvordan skal jeg leve mit liv Kierkegaard? og senest Pseudoarbejde og teaterstykket De danser alene. Anders er en hyppigt brugt ekspert i radio og TV og er klummeskribent i Berlingske og Jyllandsposten og udkommer med en ugentlig podcast: Se mere på www.filosoffen.dk 

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

 • Hvorfor arbejder vi så meget?
 • Hvad er det for mekanismer i arbejde og organisering, der fjerner os fra vores kerneopgaver?
 • Hvordan får vi mere tid til kerneopgaverne og til at holde fri?

Per Nikolaj Bukh

Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller modspiller?

Effekt er i de senere år blevet et centralt omdrejningspunkt for mange af de faglige og ledelsesmæssige forandringer i den offentlige sektor. Når der ikke er råd til at gøre mere af det samme, må der tænkes ud af boksen og gøres mere af det, der virker. Og det, som ikke virker, må nedprioriteres eller helt undlades. Det kræver nye styringsformer, som kan udvide ledelsesrummet. I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh skitsere, hvad effekt-og værdibaseret styring drejer sig om samt give eksempler fra danske kommuner og hospitaler.

Uhensigtsmæssige styringsmodeller, manglende viden og utilstrækkelige data forhindrer at vi kan lykkes med kerneopgaven. Samtidig breder utilfredsheden og frustrationen sig, der råbes på mere tillid og der efterspørges faglighed. Spørgsmålet er, om en anden og mere avanceret styring kan styrke ledelsesrummet og skabe en endnu stærkere fagprofessionalisme?

Per Nikolaj Bukh

Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med effektbaseret styring, ledelse og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyrings­modeller og har udgivet mere end 300 artikler og 20 bøger. Herudover har Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde kommuner i forbindelse med indførelse af effektbaseret styring, budget- og tildelingsmodeller samt strategiske styringsmodeller. Se yderligere information på

www.pnbukh.com

Per Nikolaj Bukh vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er er ledelsesrum, og hvordan ændres det, så den decentrale ledelse styrkes?
 • Presser økonomistyringen fagligheden – eller styrker den fagprofessionerne?
 • Hvad er de praktiske erfaringer med effektbaseret økonomistyring?
 • Hvilke datakrav indebærer den nye styring?
 • Hvordan skabes motivation med de rigtige incitamenter?

Rikke Østergaard

Taknemmelighed som nøglen til at ændre fremtidens organisationer

– verdens nemmeste teknik til at motivere medarbejdere, skabe resultater og fostre et mentalt sundt arbejdsmiljø

Ny forskning viser, at der i taknemmelighed ligger en kæmpe, ofte uudnyttet ressource. Taknemmelighed kan ændre vores hjerner og dermed vores virkelighed og livssyn. Når vi er taknemmelige, falder vores stressniveau, vores immunsystem styrkes, vi sover bedre om natten, og vi får bedre relationer til andre mennesker og oplever større optimisme i tilværelsen.

Taknemmelighed medvirker desuden til, at vi i højere grad opnår det, som vi drømmer om og arbejder hen imod. Dette bevirket af et mere positivt fokus, der centrerer sig om det, som vi ønsker i vores hverdag, i modsætning til et fokus, der er skabt og drevet af frygt for ikke at præstere godt nok. Det er desuden videnskabeligt bevist, at medarbejdere, der har en ledelse, der udviser taknemmelighed for medarbejdernes arbejde, præsterer 50% bedre i hverdagen. Det er ikke småting! Tilmed stiger arbejdsglæden for medarbejdere såvel som ledere. Og medarbejdere fastholdes og antallet af dyre rekrutteringer reduceres. 

Taknemmeligheden gør kort sagt, at vi bliver bedre udgaver af os selv – i private så vel som arbejdsmæssige sammenhænge. Vi bliver bedre samlevere, forældre, medarbejdere. Og vi bliver bedre ledere. Men hvordan gør vi så i praksis?

Med udgangspunkt i sin bestsellerbog, Tak! (2017), vil Rikke Østergaard i dette yderst relevante – men også grænsesøgende – foredrag indføre os i brugen af verdens nemmeste teknik til at motivere medarbejdere, skabe resultater og fostre et mentalt sundt arbejdsmiljø. Du vil som leder opnå indsigt i taknemmelighedens transformerende kraft og metoder til handling i praksis. Metoder der vil bidrage til, at taknemmelighed bliver et naturligt, integreret ”værktøj” i hverdagen og ikke mindst i dit ledelsesarbejde.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende: 

 • Hvorfor vi i dagens Danmark ofte glemmer taknemmeligheden i hverdagens ræs, og hvorfor det er livsnødvendigt at få den tilbage?
 • Hvorfor hjernen ikke kan producere stresshormoner, når vi er taknemmelige?
 • Hvorfor taknemmelighed er så effektivt og nemt et redskab til at ændre arbejdsmiljøet fra stress og brok til produktivitet og glæde?
 • Hvordan taknemmelighed bliver et naturligt, integreret ”værktøj” i hverdagen og ikke mindst i dit ledelsesarbejde?

Rikke Østergaard

Rikke Østergaard er sociolog, foredragsholder, rådgiver og forfatter til to bestsellerbøger, Sluk Emhætten (2016) såvel som bogen Tak! (2017). Hun er trivsels- og mentaltræningsekspert og benyttes ofte i forskellige medier og på konferencer i ind- og udland. Derudover er hun underviser på nogle af landets førende bestyrelses- og ledelsesuddannelser, samt gæstelektor på University of Sydney. Rikke Østergaard er en af de første i Danmark, der har specialiseret sig som erhvervssociolog. Rikke Østergaard er en rutineret foredragsholder med et smittende nærvær, og hun besidder evnen til at omsætte teori til metoder, der let kan omsættes til handling i praksis. 

Steen Hildebrandt

Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden

Bæredygtig ledelse er ledelse, der respekterer alle de vigtige interessenter omkring en organisation, herunder 1) de ansatte, 2) borgere, klienter, patienter, elever etc., 3) det omgivende sociale samfund, 4) naturen og 5) de endnu ikke fødte generationer. Bæredygtig ledelse bliver i praksis til en ledelse, der eksplicit inddrager de 17 bæredygtighedsmål (FN’s 17 verdensmål). Bæredygtig ledelse er en ledelse, der accepterer, at mange af de problemer, vi i dag slås med, kommer ud af gårsdagens løsninger, hvorfor morgendagen kræver nye løsninger.

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er ph.d., professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er medlem af flere bestyrelser og rådgivende komiteer samt en meget benyttet foredragsholder om ledelse, organisation, samfundsforhold, herunder om bæredygtighed og FN’s verdensmål. Han har et omfattende forfatterskab bag sig, et forfatterskab, der i de sidste 10 år er resulteret i op mod 10 bøger om vækst, bæredygtighed, bæredygtig ledelse og de 17 verdensmål.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

 • Hvad er bæredygtig ledelse?
 • Hvordan inddrages de 17 bæredygtighedsmål i praksis?
 • Hvilke nye løsninger kræver morgendagen?

Bygholm (Scandic i Horsens) d. 25. marts 2020