LEDELSESKONFERENCEN GENNEMFØRES FYSISK SOM PLANLAGT!

5. Maj. Seneste nyt: Med gårsdagens forlig på Christiansborg er det nu afgjort, at Ledelseskonferencen 2021 afholdes fysisk som planlagt. Der vil naturligvis være krav om coronapas når man ankommer, mundbind når man står op, håndsprit og i øvrigt de forholdsregler, som vi er så vant til. Først og fremmest glæder vi os til endelig at kunne byde velkommen - fysisk - til Ledelseskonferencen 2021!
......................................................................
Velkommen til

Offentlig Ledelse 2021

Temaer: Fatale forandringer – Digital distanceledelse – Samfundssind – Turbulente problemer Robuste løsninger – Ledelse på tværs

5. Marts 2021: Ledelseskonferencen er udsolgt! Du kan skrive dig på ventelisten via tilmeldingssiden.

Der er stadigvæk ledige billetter til:
Børnekonferencen
Sundhedskonferencen

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2021 er en solid tværfaglig platform med fokus på networking og erfaringsudveksling på tværs i den offentlige sektor.

Ledelseskonferencen henvender sig til alle offentlige ledere, uanset profession og arbejdsområde. Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2021 afholdes d. 19. maj 2021 på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Vi glæder os til at se jer til endnu en udbytterig dag med fokus på offentlig ledelse!


Fatale forandringer
Christian Ørsted

Ledelsesekspert og bestsellerforfatter til Livsfarlig Ledelse (2013) og Fatale forandringer (2020). Christian Ørsted har i mere end 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder, herunder LEGO, Novo Nordisk, Coca-Cola, FN og Ørsted (tidl. DONG Energy). Christian er desuden kendt som ledelsesekspert fra bl.a. TV2 News, DR2 Deadline, Aftenshowet og Dagbladet Børsen og fast klummeskribent på Berlingske Business. 

Samskabelse af robuste løsninger på turbulente problemer
Jacob Torfing
Professor i Politik og Institutioner på Roskilde Universitet samt forskningsleder ved The Roskilde School of Governance. Jacob Torfing har desuden en doktorgrad i offentlig forvaltning og er forfatter til mere end 200 artikler samt 30 bøger. Jacob Torfings forskning omhandler tematikker som netværksstyring, samskabelse, samarbejdsdrevet innovation, nye former for styring samt ledelse i netværkssamfundet.

Digital distanceledelse – hvordan og hvornår virker det?
Caroline Howard Grøn
Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Caroline Howard Grøn forsker i offentlig ledelse og organisation med særlig fokus på digital distanceledelse og faglig ledelse. Caroline Howard Grøn var i 2017 udlånt forsker i ledelseskommissionens sekretariat og har siden 2019 været projektleder for udviklingen af et fællesoffentligt værktøj til ledelsesevaluering sammen med Regeringen, KL og Danske Regioner.

Samfundssind – en uudnyttet ressource i offentlig ledelse? 
David Budtz Pedersen
Professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet samt oplægsholder og flittigt brugt rådgiver både nationalt og internationalt. David Budtz Pedersen er uddannet i filosofi og forskningspolitik ved Københavns Universitet og New York University. Han forsker i ledelse, evaluering og kommunikation. Blandt hans bøger er Kampen om disciplinerne (2015), Kampen om mennesket (2018), Menneskebilleder (2019) og Kollaboration (2019). 

Ledelse på tværs – hvorfor og hvordan?
Jette Runchel
Jette Runchel er Kommunaldirektør for Albertslund Kommune samt Ledelsesambassadør for Offentlig Ledelse 2020 udpeget af regeringen, KL og Danske Regioner. Jette Runchel har mange års praktisk erfaring med og indgående kendskab til ledelse i den offentlige sektor. Jette Runchel er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet og har en Master i Public Policy.

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2021 vil bl.a. give svar på følgende:

 • Hvorfor er forandringer så svære?
 • Hvordan gør man modstand til en ressource for at lykkes med forandringer?
 • Hvordan leder man i en stadigt mere uforudsigelig verden?
 • Hvad er turbulente problemer?
 • Hvad er robuste styringsstrategier, og hvordan kan de afhjælpe turbulente problemer?
 • Hvorfor skal robuste løsninger samskabes – og hvordan gør vi det i praksis?
 • Hvad kræver det af mig som leder, hvis jeg skal lykkes som digital distanceleder?
 • Hvad gør andre ledere for at blive bedre til at bedrive digital distanceledelse?
 • Hvad kræver det af organisationen, hvis den skal sikre de rette rammer og det rette udbytte af den øgede fleksibilitet hjemmearbejde og ledelse på distancen kan tilbyde?
 • Hvad har coronakrisen lært os om offentlig ledelse? 
 • Hvordan bruger vi samfundssind som strategi for ledelse og kommunikation?
 • Hvordan udnyttes nye mobiliseringsarenaer i civilsamfundet til at styrke offentlig innovation?  
 • Hvilke områder kalder særligt på tværgående ledelse?
 • Hvordan skabes det bedste udgangspunkt for at lykkes med at lede på tværs?
 • Hvorfor er tværgående ledelseskompetence afgørende for at lykkes med god offentlig ledelse?

Det skal være trygt at mødes!

På Ledelseskonferencen samarbejder vi helt tæt med konferencestedet om at sikre trygge rammer, så vi kan mødes, inspireres og lære nyt på trods af covid-19. Vi glæder os til at se jer alle i maj!

Oplægsholdere

Caroline Howard Grøn

Digital distanceledelse – hvordan og hvornår virker det?

Med hjemsendelsen af store dele af den offentlige sektor i 2020 er mange offentlige ledere fra den ene dag til den anden blevet digitale distanceledere. Men mange oplevede at et onlinekursus i Teams ikke var helt nok til effektivt at flytte det ledelsesmæssige nærvær fra kaffemaskinen til videomøder! Digital distanceledelse er en ledelsesdisciplin i sig selv, der kræver, at man som leder overvejer, hvad der sker med relationen til medarbejderne, når det rykker ind på skærmen, og hvordan man vedligeholder relationerne digitalt. Digital distanceledelse er ikke kun noget, der er relevant under en global pandemi. For mange ledere var fysisk distance og ledelse over fx mail eller telefon allerede hverdag inden marts 2020, og for mange bliver øget hjemmearbejde en naturlig del af arbejdslivet, også når pandemien er over. Derfor er det vigtigt som leder at overveje, hvordan man bedst kan bedrive nærværende ledelse på distancen, og hvordan man som organisation kan understøtte dette. Derfor sætter oplægget ord på, hvad digital distanceledelse er, og hvad der skal til for at man som leder – og organisation – kan lykkes med det.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad kræver det af mig som leder, hvis jeg skal lykkes som digital distanceleder?
 • Hvad gør andre ledere for at blive bedre til at bedrive digital distanceledelse?
 • Hvad kræver det af organisationen, hvis den skal sikre de rette rammer og det rette udbytte af den øgede fleksibilitet hjemmearbejde og ledelse på distancen kan tilbyde?

Caroline Howard Grøn

Caroline Howard Grøn er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hun forsker i offentlig ledelse og organisation for øjeblikket særligt i digital distanceledelse og faglig ledelse. Hun underviser både studerende og offentlige ledere. Caroline Howard Grøn var i 2017 udlånt forsker i ledelseskommissionens sekretariat og har siden 2019 været projektleder for udviklingen af et fællesoffentligt værktøj til ledelsesevaluering sammen med Regeringen, KL og Danske Regioner.

Christian Ørsted

Fatale forandringer

Vi løber hurtigere og hurtigere – men løber vi i den rigtige retning? Tempoet i forandringer har aldrig været højere. Det har man sagt i mere end 30 år. Men problemet i dag er et andet: Foran­dringer har aldrig været mere uforudsigelige, og arbejdslivet aldrig så komplekst og usikkert som nu. Hvad nu hvis det, vi har lært om forandringer og forandringsle­delse de seneste årtier, er årsagen til, at forandringer ofte møder modstand, slår fejl og skaber dårligere resultater? Vi er nødt til at blive bedre til at håndtere forandringer. Meget af det, vi gør i dag, peger i den gale retning: Det gør forandringer til noget, der er svært. Til noget, der alligevel ikke nytter noget eller bare er noget, der skal overstås, som en undtagelse. Foran­dringer er ikke en undtagelse mere. Det er hverdag.

I dette højaktuelle foredrag tager ledelsesekspert Christian Ørsted udgangspunkt i sin seneste bestsellerbog, Fatale forandringer. Bogen giver et kritisk indblik i bagsiden ved moderne ledelse og er nødvendig læsning for alle, der oplever uforudsigelighed og forandringer i deres arbejdsliv, og som ønsker nye perspektiver til at løse nutiden og fremtidens store udfordringer.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor er forandringer så svære?
 • Hvordan gør man modstand til en ressource for at lykkes med forandringer?
 • Hvordan leder man i en stadigt mere uforudsigelig verden?

Christian Ørsted

Christian Ørsted er cand. merc., ledelsesrådgiver og forfatter. Han har i mere end 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder, herunder LEGO, Novo Nordisk, Coca-Cola og Ørsted (tidl. DONG Energy). Christian er desuden kendt som ledelsesekspert fra bl.a. TV2 News, DR2 Deadline, Aftenshowet og Dagbladet Børsen og fast klummeskribent på Berlingske Business. Christian er forfatter til bestsellerne Livsfarlig ledelse (2013) og Fatale forandringer (2020) samt fagredaktør på den danske udgave af Amy Edmondsons seneste bog Den frygtløse organisation (2020). Følg Christian på twitter @christianorsted og se mere på www.christianorsted.dk

David Budtz Pedersen

Samfundssind – en uudnyttet ressource i offentlig ledelse? 

Coronakrisen har gjort det tydeligt, at fælles handlinger, mobilisering og appellerende kommunikation er altafgørende, når den offentlige sektor udfordres af kriser. Behovet for at skabe adfærdsændringer i samarbejde med borgeren og opnå tilslutning til myndighedernes anbefalinger kalder på nye offentlige ledelsesredskaber. Epidemien viser, hvordan incitamenter, performance og lovkrav skal suppleres af ‘blød regulering’, der i langt højere grad gør brug af samfundssind og alliancer med civilsamfundet. Det er en uudnyttet ressource, som kan ændre offentlig kommunikation og ledelse det næste årti. 

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

1) Hvad har coronakrisen lært os om offentlig ledelse? 

2) Hvordan bruger vi samfundssind som strategi for ledelse og kommunikation?

3) Hvordan udnyttes nye mobiliseringsarenaer i civilsamfundet til at styrke offentlig innovation? 

David Budtz Pedersen

David Budtz Pedersen er professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Han er oplægsholder og flittigt brugt rådgiver både nationalt og internationalt. Han forsker i ledelse, evaluering og kommunikation. David er uddannet i filosofi og forskningspolitik ved Københavns Universitet og New York University. Blandt hans bøger er Kampen om disciplinerne (2015), Kampen om mennesket (2018), Menneskebilleder (2019) og Kollaboration (2019). 

Jakob Torfing

Samskabelse af robuste løsninger på turbulente problemer

COVID-19 pandemien har tydeligt demonstreret at den offentlige sektor ikke bare står overfor simple og komplekse problemer, men også rammes af turbulente problemer, der er ukendte, overraskende, uforudsigelige og foranderlige. Andre eksempler på sådanne problemer er klimaproblemer, store flygtninge bølger, finanskriser mv. Turbulente problemer kan ikke løses ved hjælp af standardløsninger, der står parat, når krisen rammer os. Der er i stedet brug for robuste løsninger, som er kendetegner ved, at de er kreative, eksperimentelle, foreløbige, tilpasningsduelige og kan udvikles i nye retninger. Oplægget beskriver og eksemplificerer en række robuste styringsstrategier, viser hvorfor robuste løsninger skal samskabes og drager konsekvenserne af nye ideer om robuste svar på turbulens for styring og ledelse i den offentlige sektor

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er turbulente problemer?
 • Hvad er robuste styringsstrategier, og hvordan kan de afhjælpe turbulente problemer?
 • Hvorfor skal robuste løsninger samskabes – og hvordan gør vi det i praksis?

Jakob Torfing

Jacob Torfing er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har desuden en Master og Ph.d. grad fra University of Essex. I 2016 erhvervede han sig doktorgraden i offentlig forvaltning. Han er professor i Politik og Institutioner på Roskilde Universitet, hvor han er forskningsleder af The Roskilde School of Governance. I mere en 200 artikler og 30 bøger har han gennem de sidste 30 år analyseret den offentlige sektors udvikling med særlig fokus på betydningen af netværksstyring, samskabelse og samarbejdsdrevet innovation. I de senere år har han desuden fokuseret på nye former for styring og ledelse i netværkssamfundet.

Jette Runchel

Ledelse på tværs – hvorfor og hvordan?

Blandt sager i det offentlige system er hovedparten entydige i den forstand, at de kalder på blot én faglighed i løsningsmodellen. Men de sidste 10-15% af opgaverne – hvad enten vi taler om borgersager, klimaudfordringer eller patientforløb – skal løses på en anden måde. De skal løses på tværs, og dét kræver tværgående ledelse.

Jette har stor praksiserfaring med netop ledelse på tværs, og på Ledelseskonferencen Offentlige Ledelse 2021 vil Jette give sine praksis-funderede perspektiver på hvorfor tværgående ledelse og en sammenhængende ledelseskæde er helt afgørende succesfuld opgaveløsningen i den offentlige sektor. Men ikke mindst, vil Jette give os indsigt i og værktøjer til hvordan man kan skabe det nødvendige samarbejde mellem ledere, medarbejdere og politikere som er en helt grundlægende forudsætning for succesfuld tværgående opgaveløsningen til gavn for borgerne.

Jette Runchel

Jette Runchel er Kommunaldirektør for Albertslund Kommune samt Ledelsesambassadør for Offentlig Ledelse 2020 udpeget af regeringen, KL og Danske Regioner. Jette Runchel har mange års praktisk erfaring med og indgående kendskab til ledelse i den offentlige sektor. Jette Runchel er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet og har en Master i Public Policy.

3 spørgsmål som foredraget bl.a. giver svar på:

 • Hvilke områder kalder særligt på tværgående ledelse?
 • Hvordan skabes det bedste udgangspunkt for at lykkes med at lede på tværs?
 • Hvorfor er tværgående ledelseskompetence afgørende for at lykkes med god offentlig ledelse?

Bygholm (Scandic i Horsens) d. 19. maj 2021