Velkommen til

Offentlig Ledelse 2020

Temaer: Bæredygtig ledelse - De nye styreformer - De nye generationer - Mindre pseudoarbejde - Mere taknemmelighed.

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2020 henvender sig til alle offentlige ledere på tværs af professioner og arbejdsområde. Ledelseskonferencen er en solid tværfaglig platform med fokus på networking og erfaringsudveksling på tværs i den offentlige sektor. 

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse afholdes d. 25.  marts 2020 på Bygholm (Scandic) i Horsens.

Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller modspiller?
Per Nikolaj Bukh

Professor v. Aalborg Universitet, førende forsker og ekspert i design af offentlige økonomistyringsmodeller

Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det?
Anders Fogh Jensen
Filosof, ph.d., forfatter, hyppigt anvendt ekspert i radio og TV samt klummeskribent i Berlingske og Jyllandsposten samt forfatter til bogen Pseaudoarbejde (2018)

Ledelse af unge generationer – hvordan?
Alexandra Krautwald
Ledelsesekspert i Dagbladet Børsens Ledelsespanel, forfatter samt betroet ledelses- og beslutningsrådgiver for en lang række mellem- og topledere i den offentlige såvel som private sektor

Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden!
Steen Hildebrandt
Professor emeritus v. Aarhus Universitet og adjungeret professor v. CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

Taknemmelighed – nøglen til bedre offentlige organisationer?
Rikke Østergaard
Erhvervssociolog, rådgiver, gæstelektor på University of Sidney samt bestsellerforfatter til Sluk Emhætten (2016) og bogen Tak! (2017)

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2020 vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvad er et ledelsesrum, og hvordan ændres det, så den decentrale ledelse styrkes?
  • Presser økonomistyringen fagligheden – eller styrker den fagprofessionerne?
  • Hvad er pseudoarbejde, hvilke mekanismer ligger bag, og hvad kan vi som individer, som ledere og som samfund gøre får at skabe mere tid til kerneopgaverne og til at holde fri?
  • Hvordan er Unge i dag anderledes, hvordan kan du som leder bygge bro mellem arbejdsmarkedets forskellige generationer og hvilke ledelsesformer er nødvendige?
  • Hvad er bæredygtig ledelse, hvordan inddrages de 17 bæredygtighedsmål i praksis, og hvilke nye løsninger kræver morgendagen?
  • Hvordan skabes motivation med de rigtige incitamenter?
  • Hvorfor glemmer vi ofte taknemmeligheden i hverdagens ræs, og hvordan kan taknemmelighed blive et naturligt, integreret ”værktøj” i hverdagen og ikke mindst i dit ledelsesarbejde?

Oplægsholdere

Alexandra Krautwald

Ledelse af unge generationer I dette foredrag vil forfatter og Børsen ledelsesekspert, Alexandra Krautwald, tage fat i et af tidens vigtigste emner: Hvordan skal vi lede de unge generationer? På hvilke måder er de unge generationer anderledes end ældre generationer, og hvad betyder det i

Læs mere...

Anders Fogh Jensen

Pseudoarbejde: Hvad er det, og hvad vi gør ved det? I 1930erne troede kloge hoveder, at vi i dag ville arbejde 15 timer om ugen. Virkeligheden viste sig at blive en helt anden. I dag har mange travlt, men hvad har de egentlig travlt med?

Læs mere...

Per Nikolaj Bukh

Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller modspiller? Effekt er i de senere år blevet et centralt omdrejningspunkt for mange af de faglige og ledelsesmæssige forandringer i den offentlige sektor. Når der ikke er råd til at gøre mere af det samme, må der

Læs mere...

Rikke Østergaard

Taknemmelighed som nøglen til at ændre fremtidens organisationer – verdens nemmeste teknik til at motivere medarbejdere, skabe resultater og fostre et mentalt sundt arbejdsmiljø Ny forskning viser, at der i taknemmelighed ligger en kæmpe, ofte uudnyttet ressource. Taknemmelighed kan ændre vores hjerner og dermed vores

Læs mere...

Steen Hildebrandt

Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden Bæredygtig ledelse er ledelse, der respekterer alle de vigtige interessenter omkring en organisation, herunder 1) de ansatte, 2) borgere, klienter, patienter, elever etc., 3) det omgivende sociale samfund, 4) naturen og 5) de endnu ikke fødte generationer. Bæredygtig ledelse

Læs mere...

Bygholm (Scandic i Horsens) d. 30. september 2019