Ledelseskonferencen

Offentlig Ledelse 2024

Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 4. juni 2024, hvor Ledelseskonferencen afholdes i de skønne rammer i ODEON i Odense. Du kan tilmelde dig her.

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2024 henvender sig hvert år til alle ledere i den offentlige sektor. Sidste år deltog tæt på 600 ledere. Se stemningsrapport her.

Vi har igen sammensat et stærkt team af oplægsholdere – dygtige formidlere med noget på hjerte! Programmet byder på forskningsbaserede og skarpe analyser af samfundsudviklinger, aktuelle ledelsesudfordringer samt flere forskellige perspektiver på mulige tiltag og løsninger i praksis.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til en faglig dag i selskab med dette hold af oplægsholdere:

Dorthe Birkmose
Når gode mennesker handler ondt: Mulige løsninger på forråelse som et vildt problem?

 • Hvorfor handler gode mennesker nogle gange ondt?
 • Hvorfor bliver vi som samfund ved med at udskamme de professionelle, der reagerer med forråelse?
 • Hvordan hjælper vi i tide inden forråelsen bliver nødvendig?

Dorthe Birkmose er psykolog, supervisor og foredragsholder og har i 20 år arbejdet med forråelsesrisikoen for medarbejdere og ledere i velfærdsarbejde. Dorthe har skrevet flere roste bøger, herunder Når mennesker handler ondt: Tabuet om forråelse (2013) og den seneste opdaterede udgave Når mennesker handler ondt: Mulige løsninger på forråelse som et vildt problem (2023).

Dennis Nørmark
Ufrihedens pris: Hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan?

 • Hvor kommer den lave tiltro til mennesker fra?
 • Hvordan slipper vi af med langsomme og besværlige organisationer?
 • Hvorfor er afbureaukratisering så svært? 

 Dennis Nørmark er en af Danmarks mest citerede antropologer og med sine bøger om ”Pseudoarbejde” har han bidraget væsentligt til debat om ledelse, arbejdstid og arbejdsforhold. Dennis har mange års erfaring som chefkonsulent i rådgivningsbranchen og som professionelt bestyrelsesarbejde, herunder som næstformand i Danmarks Radio. Dennis har netop udgivet den helt nye, roste bog Ufrihedens pris (2023).

Christian Bason
Organisationen blev sat fri: Hvordan designer man en selvledende organisation og genfinder lederskabet?

 • Hvad vil det i praksis sige at frisætte organisationen — også i den offentlige sektor?
 • Hvordan træffer man beslutninger, hvis alle kan bestemme?
 • Hvad sker der med lederskabet, når organisationen sættes fri — og hvad med værdiskabelsen?

Christian Bason er Ph.D., rådgiver og tidl. CEO for Dansk Design Center, leder af regeringens MindLab, underviser på Oxford Saïd Business School, Henley MBA, the European School of Administration og CBS samt Business Manager i Rambøll. Christian er forfatter til Expand: Stretching the Future by Design (2022), The Organization was set free, and the Leadership Had to be Rediscovered (2023) samt publikationer i Stanford Social Innovation Review og Harvard Business Review.

Henrik Holt Larsen
En lus mellem to negle: Hvorfor er mellemlederen vigtigere end nogensinde før?

 • Hvordan påvirker de stigende krav om samfundsansvarlig ledelse mellemledernes rolle og bidrag?
 • Hvordan kan mellemlederen bådevære ambassadør for vision/strategi og sikre optimale betingelser for medarbejderne?
 • Hvordan bruger mellemlederen sine tre vigtigste værktøjer: styrke medarbejdernes kompetence, engagement og arbejdsbetingelser?

 Henrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management (HRM) ved CBS. Hans forskningsområde er strategisk HRM, kompetence- og talentudvikling, distanceledelse og –arbejde. Henrik har mange års erfaring med udviklingsprojekter i alle typer af offentlige organisationer. Han er forfatter til en lang række bøger, bl.a. Dilemmaledelse i praksis (2018), Håndbog for Mellemledere (2020) og God Ledelse (2021).

Christiane Vejlø
Ledelse i en fremtid domineret af teknologi: Er der argumenter for mennesker?

 • Hvad er menneskets rolle i en fremtid domineret af maskiner?
 • Taber vi vores jobs til AI og kan man blive forelsket i sin digitale assistent?
 • Er der håb og argumenter for mennesker: Hvad kan vi, som teknologien ikke kan?

Christiane Vejlø sidder i Data Etisk Råd og har rådgivet to regeringer i ansvarlig teknologi. Hun har 20 års erfaring som foredragsholder i ind- og udland om etik, mennesker, digitalisering, teknologiudvikling og medieplatforme. Christiane er kandidat i Religionsvidenskab samt Medievidenskab og har mange års erfaring fra tele-, tech-, og mediebranchen. Christiane er forfatter til bogen Argumenter for mennesker (2023) og kendt fra DRs serie ”Kunstig Intelligens”.

Vi glæder os til at se dig! 

Se program og foredrag.

Tilmelding

Stemningsreportage optaget på Ledelseskonferencen 4. juni 2024

Anders Trillingsgaard

Seks nye ledelsesprincipper til at lede bedre – sammen og på tværs!

Hver dag går menneskelig kapacitet tabt i organisationer, fordi vi forstår ledelse som noget, ledere laver hver især og hver for sig. Leder vi derimod sammen, kan vi få gang i alles talent for ledelse og skabe meget mere arbejdsglæde og større organisatoriske resultater – uden at vi er nødt til at skabe helt nye organisatoriske strukturer, afvikle alle mulige ledere eller søsætte vilde eksperimenter.

En del af løsningen ligger i at udfordre traditionel ledelsestænkning og gå til ledelse først og fremmest som et samarbejde. Et samarbejde mellem ledere – og mellem ledere og medarbejdere. Du vil blive præsenteret for seks nye ledelsesprincipper, der bryder med traditionel ledelsestænkning. Og du får indsigt i hvordan I lykkes i jeres ledelsesteam – og lykkes med at arbejde på tværs, udenfor mandater og frigøre potentialet i alle medarbejdere. Foredraget bygger på Anders Trillingsgaards helt nye, anmelderroste bog, Meget mere ledelse – med de samme kræfter (2024) – og viser vej til konkrete handlinger, som I kan bruge i jeres hverdag.

Du får bl.a. svar på:

 • Hvordan I lykkes med at samarbejde om ledelse i ledergrupper og på tværs af organisationer og formelle strukturer?
 • Hvordan medarbejdere bliver aktive aktører, der opbygger fælles kurs, koordinering og commitment?
 • Hvilke øvelser og værktøjer der virker – og hvordan du får dem i spil som leder, medarbejder, lederteam eller organisation?

Anders Trillingsgaard

Anders Trillingsgaard er ph.d., autoriseret psykolog, forsker og ledelsesrådgiver i konsulenthuset UKON, hvor han også er formand for ejerkredsen og chef for husets forskningsaktiviteter. Anders er forfatter til bøgerne Ledelsesteamet gentænkt (2015), Teamwork and Leadership Redefined (2021) og har været redaktør på bogen Feedback gentænkt (2017) samt senest den nye roste bog Meget Mere Ledelse – med de samme kræfter (2024).

Henrik Rybjerg

God ledelse i krig og fred: Fra overordnet ledelsesgrundlag til effektiv opgaveløsning

Ledelse i Forsvaret er at skabe vilkår for effektiv opgaveløsning. Opgaven er derfor i centrum for god ledelse – og opgaveløsningen er rettet mod fastsatte mål. Men hvordan kan et overordnet ledelsesgrundlag i en foranderlig verden omsættes til konkret ledelse i hverdagen i en større offentlig organisation som Søværnet, der både skal kunne indgå i krig og samtidig leve op til de mange krav, der stilles til enhver offentlig organisation?

I dette foredrag vil kontreadmiral og chef for Søværnet, Henrik Ryberg, fortælle om Forsvarets ledelsesgrundlag, som er bygget op omkring tre begreber: Føring, lederskab og styring. Foredraget går i dybden med, hvordan man som chef eller leder uanset niveau kan omsætte et prædefineret ledelsesgrundlag til god konkret ledelse indenfor egen organisation og derigennem opstille en enkel rammesætning i udlevelsen af de opstillede mål for udvikling i en foranderlig verden. Henrik trækker på teori såvel som praksiserfaring – og redegør for, hvordan han har udviklet sin egen måde at bedrive offentlig ledelse på i en organisation, der skal kunne rumme både virksomhedsledelse og risikoledelse.

Du får bl.a. svar på:

 • Hvilke grundtanker indgår i Forsvarets Ledelsesgrundlag – og hvorfor er et eksplicit ledelsesgrundlag altafgørende både i krig og fred?
 • Hvordan man – i en verden med konstant forandring – kan omsætte principper i et ledelsesgrundlag til sine egne og formulere en konkret strategi?
 • Hvad betyder ’god ledelse’ og ’korpsånd’ i denne forbindelse?

Henrik Rybjerg

Henrik Ryberg er kontreadmiral og chef for Søværnet. Forinden har han i 5 år været chef for Forsvarsakademiet, som blandt andet har ansvaret for at uddanne Forsvarets ansatte på alle niveauer inden for militær ledelse. Han har gennem sin lange karriere i Forsvaret bestridt en række operative stillinger til søs og topchefstillinger inden for ministerområdet. Henrik har således arbejdet med ledelse på alle niveauer i Forsvaret i over 30 år og han har bl.a. været med til at ændre fokus fra ”lederen i centrum” til ”løsningen af opgaven i centrum”.

Lill Palmblad

Hvem passer på chefen: Hvordan sikres din trivsel – og hvem har ansvaret?

Ledelsesarbejde er fyldt med begejstring – og belastning. Hyppige forandringer, store forventninger og høje følelsesmæssige krav kan være overvældende. Og lederen står ofte alene og midt i det hele med ansvar for både resultater og andres trivsel. Det giver et højrisikoarbejdsmiljø, som kan bringe lederens egen trivsel i fare. Og lederes trivsel har samtidig direkte indflydelse på medarbejdernes arbejdsliv og resultater.

Ledere er som alle andre beskyttet af arbejdsmiljølovgivningen, men det udmønter sig sjældent i konkrete strategiske indsatser. Der er er alt for lidt fokus på lederes arbejdsmiljø og trivsel. Hvad der belaster, og hvem der har ansvaret for lederens trivsel? Med baggrund i forskning samt mange års praktisk og faglig ledelseserfaring sætter Lill Palmblad sprog på det særlige ved lederjobbet og viser veje til alt det, som vi kan gøre for at ledere kan trives. Og nøglen til ledertrivsel findes ikke blot i lederen selv – strategisk forebyggelse og involvering af flere aktører i en fælles indsats er nødvendig.

Du får bl.a. svar på:

 • Hvorfor ledertrivsel er vigtigt – også for opgaveløsning og resultater?
 • Hvilke faktorer der belaster i lederjobbet – og hvem der har ansvar for lederes trivsel og opgaven?
 • Hvordan I kan arbejde med ledertrivsel i jeres organisation – og hvor I skal tage fat for komme i gang?

Lill Palmblad

Lill Palmblad er erhvervspsykolog, autoriseret arbejdsmiljørådgiver, tidligere chef for Arbejdstilsynets Task Force for Psykisk Arbejdsmiljø samt ekstern lektor ved Københavns Universitet – og hun leder og faciliterer arbejdsmiljø- og ledelsesnetværk for EGN Danmark. Hun har i over 20 år arbejdet i og for organisationer med fokus på ledelse og ledertrivsel, komplekse arbejdsmiljøsager, organisationers interne arbejdsmiljøindsatser, samt forebyggelse og håndtering af stress på både organisatorisk og individuelt niveau. Lill er sammen med erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen forfatter til den helt nye bog, Hvem passer på chefen? (2024).

Lykke Friis

Hvor bevæger Europa sig hen – og hvordan påvirker det dig som offentlig leder?

EU står over for den største krise siden Anden Verdenskrig – med krig i Ukraine og Mellemøsten, inflation, lav vækst og voksende polarisering. Modsat tidligere kriser er denne karakteriseret ved, at Tyskland også er i krise og ledes af en regering, der for længst har mistet sit flertal i meningsmålingerne. Samtidigt med at EU skal fastholde enigheden internt udfordres EU i stigende grad udefra, ikke mindst af Kina, men også af et USA, hvor Donald Trump igen spøger i kullisen. Oven i udefrakommende problemer kæmper EU også med medlemmer, såsom Polen og Ungarn, der pludselig sætter spørgsmålstegn ved en grundpille i vestlige demokratier, magtens tredeling.

I dette foredrag får du en højaktuel og skarp analyse af den europæiske situation: De store udfordringer vi står midt i – og hvordan det påvirker Danmark i sin helhed, alle offentlige organisationer og dig som offentlig leder. Med afsæt i sin rolle som EU- og Tysklandsekspert sætter Lykke Friis den nyeste udvikling i perspektiv, og giver sit bud på, hvor Europa er på vej hen – alt sammen krydret med humør, humor og anekdoter fra Lykkes tidligere rolle som klima, energi- og ligestillingsminister og hendes mange møder med toppolitikere og internationale kapaciteter.

Du får bl.a. svar på:

 • Hvilke udfordringer står EU overfor – og hvad bettyder det for Danmark og dig som offentlig leder?
 • Hvad sker der i Ukraine – og hvordan påvirker det EU?
 • Hvordan forbereder EU sig på en eventuel ny Trumpæra – og hvilken fremtid ser vi ind i?

Lykke Friis

Lykke Friis er direktør for Tænketanken Europa og bestyrelsesmedlem i Det Udenrigspolitiske Selskab og flittigt benyttet ekspert i de danske medier, hvor hun ofte fungerer som kommentator og analytiker. Hun er forfatter til en lang række bøger, herunder Tårernes Europa (2023) – og vil senere i år atter være bogaktuel med en opdatering af Håbets Europa i 89 billeder (2024). Lykke har været Tysklandskorrespondent på Berlingske Tidende, forsker og prorektor ved Københavns Universitet samt klima-, energi- og ligestillingsminister.

Peter Bjerre Mortensen

I politikkens vold: Hvordan lykkes du som leder i en politisk styret organisation?

Dendanske offentlige sektors mange institutioner og myndigheder er i sidste instans politisk ledet, reguleret og styret. Peter Bjerre Mortensen giver i sit foredrag eksempler på, hvilke konsekvenser det politiske udgangspunkt har for, hvordan de offentlige ledere varetager ledelsesopgaven. Fokus vil særligt være på, hvordan det politiske udgangspunkt gør det svært, men også helt nødvendigt at arbejde med forpligtende ledelse.

Forpligtende ledelse indebærer bl.a., at medarbejderne kan regne med, at den linje, der bliver lagt, faktisk bliver fulgt og efterlevet. Det er ikke mindst væsentligt i disse år, hvor den offentlige sektor på mange områder står overfor svære omstillinger, hvor opgaver skal løses på nye måder, og hvor omverdenens forventninger og krav til opgaveløsningen stiger, imens der samtidig bliver færre medarbejdere til at løse opgaverne. Den politiske ledelse vil i den situation være fristet til at bøje af og forfølge kortsigtede politiske gevinster, hvilket udfordrer de offentlige lederes mulighed for forpligtende ledelse. Foredraget peger på, hvilke strategiske muligheder den offentlige leder har for at lykkes.

Du får bl.a. svar på:

 • Hvilke muligheder og begrænsninger giver det politiske udgangspunkt den offentlige leder?
 • Hvordan påvirker de kommende års omstilling af de centrale velfærdsområder den offentlige leders vilkår og handlemuligheder?
 • Hvordan kan den offentlige leder selv styrke sine muligheder for at praktisere forpligtende ledelse?

Peter Bjerre Mortensen

Peter Bjerre Mortensen er professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Sammen med Jørgen Grønnegård Christensen har han skrevet bogen I politikkens vold. Offentlige lederes vilkår og muligheder (2016). Han har endvidere været inddraget som ekstern ekspert i Ledelseskommissionens arbejde og været medlem af Sundhedsstrukturkommissionen.

Tina Øllgaard Bentzen

At lede med tillid som kompas: Hvordan styrker du tilliden og undgår faldgruber?

Tillid smører samarbejde, innovation og fleksibilitet I organisationer. Tillid sparer os for unødige transaktionsomkostninger og gør det lettere for medarbejdere at løse opgaverne med høj kvalitet og effektivitet. Og så betyder høj tillid på arbejdspladsen, at det er lettere at tiltrække og engagere medarbejderne.

Lederen spiller en helt central rolle for tilliden på arbejdspladsen, og derfor vil dagens oplæg sætte fokus på kunsten at lede tillidsbaseret i en offentlig organisation. Tina Øllgaard Bentzen vil bl.a. invitere til dialog om hvordan vi skaber et konstruktivt samspil mellem tillid og den kontrol, som både kan undergrave tillid – men som også spiller en vigtig rolle for borgernes retssikkerhed, gennemsigtighed og ligebehandling. Derudover vil du kunne få indblik I hvad “tillidens” taburet er for noget – og hvordan du kan bruge den til at styrke tillid på din arbejdsplads.

Du får bl.a. svar på følgende:

 • Er tillid og kontrol modsætninger – eller kan de være medspillere?
 • Hvordan kan du som leder aktivt forsøge at styrke tilliden på arbejdspladsen?
 • Hvilke faldgruber skal du som leder være opmærksom på i springet mod mere tillid?

Tina Øllgaard Bentzen

Tina Øllgaard Bentzen er lektor på Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i offentlig styring og ledelse. Tina har i en årrække være optaget af hvordan tillid og kontrol spiller sammen i offentlige organisationer, og har bl.a. udgivet bøgerne Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer (2018) samt Samskabt styring – nye veje til afbureukratisering (2020). Tina vandt endvidere i 2023 Cranets HR-forskerpris for formidlingen af artiklen Tripod of trust, udgivet i Public Management Review.