Ledelseskonferencen er vores særlige indsats i ønsket om en styrket offentlig sektor.
Ledelseskonferencen afholdes 1-2 gange om året med nyt program hver gang. Målgruppen for
Ledelseskonferencen er primært alle offentlige ledere, men enhver med interesse for konferencens
tematikker, er naturligvis meget velkomne. Forum er således tværfagligt.

Det er Ledelseskonferencens målsætning at styrke de offentlige ledere – både på individniveau, i
gruppesammenhæng og på tværs af afdelinger, institutioner og sektorer. Med ledelseskonferencen
ønsker vi at bidrage til, at den enkelte leder opnår ny indsigt på et overordnet plan, men ikke mindst er
det vores klare målsætning, at Ledelseskonferencen skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng
mellem forskning og hverdagen – fra det store billede til den konkrete hverdag i praksis. Praksisnær
viden er nøglen til handling, der gør en forskel i hverdagen!

På Ledelseskonferencen håndplukker vi med omhu de enkelte foredragsholdere under hensyntagen til
faglig soliditet, men også formidlingsevner. Vi tilstræber til enhver lejlighed at sammensætte
konferenceprogrammer, som byder på fagligt anerkendt og dygtige foredragsholdere med alsidig faglig
og erfaringsmæssig baggrund. Vi efterstræber også så vidt muligt, at eventuelle kontroversielle emner
repræsenteres ved forskellige – og til tider modsatrettede – perspektiver.

Det er endvidere Ledelseskonferencens målsætning at være et mødested på tværs, hvor
fagprofessionelle fra forskellige professioner og sektorer samles i et fælles forum til fordel for en fælles
indsats i forhold til de ledelsesmæssige, hverdagsaktuelle udfordringer og vilkår, som er at finde uanset
fagligt eller sektorielt ståsted.

Ledelseskonferencen er et mødested på tværs med fokus på formidling af faglig, praksisnær viden på
tværs!