Ledelseskonferencen

Det er muligt at udstille med en stand på Ledelseskonferencen, da mange konferencedeltagere sætter pris på lidt inspirerende at se på i pauserne. Udstillere har gode muligheder for at komme i dialog med konferencedeltagerne.

Vi skal have en god stemning, så vi opfordrer udstillere til at samarbejde, så alle får en god oplevelse. Vi har tillid til, at det foregår i god ro og orden, men forbeholder os ret til at henstille til en udstiller om at begrænse sit areal og evt. at flytte rundt på det opstillede, for at opnå harmoni.

Personalet på konferencestedet er også flinke til at hjælpe udstillerne med praktiske spørgsmål.

Vi blander os ikke i detaljer vedr. udstillernes indhold og udtryk. Vi ønsker dog, at konferencedeltagerne skal opleve udstillerne som et plus, hvorfor vi forbeholder os ret til at skære igennem om nødvendigt.

ODEON leverer som standard et skilt med firmanavn på standen, 3 x strømudtag pr. stand og adgang til wifi. Som udstiller har man et areal på 3×2 meter til rådighed i ODEON. Ved indgåelse af aftale, fordeles pladserne, så alle ved, hvor de skal være allerede inden de ankommer. Det er muligt at bestille møbler, bagvæg mv. Dette foregår i tæt dialog med ODEON og i vid udstrækning med ODEONs faste leverandører.

Priser oplyses ved henvendelse.

Kontakt Nicklas ang. udstilling på mail nicklas@danskefagkonferencer.dk eller tlf: 51 16 38 87