Ledelseskonferencen

Jacob Torfing

Ny ledelse af vilde problemer: Hvad er vilde problemer og hvordan griber du dem an? Den offentlige sektor skal ikke kun løse en række simple problemer gennem en bureaukratisk styret opgaveløsning og oppe fra og ned ledelse, men også en række vilde og super-vilde problemer, som udfordrer den traditionelle måde at styre og lede i […]

Lise Dahl Arvedsen

Snart griner vi af 8-16 jobbet: Hvordan indretter vi en fleksibel, bæredygtig arbejdsplads? Vi taler om hybride arbejdspladser, om fleksibilitet, diversitet og om alsidige nye måder at indrette arbejdslivet på. Og det er vi nødt til, for de tektoniske plader under os har rykket sig. Vi ser alle ind i et længere arbejdsliv, og organisationer […]

Henrik Tingleff

Den langsomme leder: Skru ned for hastigheden og op for effektiviteten! Hvad gør vi, når opgaverne hober sig op på skrivebordet? Eller alt for mange stramme deadlines truer? Vi skruer op for tempoet – og op for tidsforbruget. Det kan være nødvendigt, men det er ikke altid en god strategi? Hvad sker der, hvis vi […]

Steen Hildebrandt

Bæredygtig ledelse: Ydre forandring kræver indre omstilling Verden ændres. Velfærdssamfundet ændres. Offentlig ledelse ændres. Og det stiller dig og din organisation i en ny situation nu og i den nærmeste fremtid. Det har vi sagt før, men det er anderledes presserende netop nu i denne tid, og på en måde, som er ny for os. […]

Caroline Hart Sehested

Nytænk din arbejdsplads: Hvordan tiltrækkes, udvikles og fastholdes medarbejdere på tværs af generationer? I det glohede arbejdsmarked vi befinder os i, hvor næsten 40%, ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, har skiftet arbejdsspor det sidste år, vægtes den svære kamp om at tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere i dag endnu højere på mange arbejdspladser. Mange ledere […]

Mads Leth Jakobsen

Ny forskning: Sådan bliver ledelsestræning en del af din organisation og dit strategiske ledelsesarbejde Ledelse kan trænes og dermed læres. Og det er rigtig godt. Nye ledere skal hurtigt lære at opbygge relationer og formulere visioner. Samtidig skal alle ledere i en kompleks verden være gode til at lære nyt. Træning af ledelse kan hjælpe […]

Program 7. november 2022

Konferencen afholdes på Bygholm mandag d. 7. november 2022  Moderator: Daniel Nyboe Andersen Ændring 5. november: Mikkel Toxvig er blevet syg. Derfor udgår hans foredrag og programmet er justeret med nedenstående tider. Formiddagsprogrammet er uændret, men Henrik Tingleff og Søren Brostrøm har fået lidt ekstra tid om eftermiddagen og så slutter vi dagen 15 minutter tidligere end […]

Henrik Tingleff

Når flokdyret fejler – hvorfor kloge ledere træffer ukloge beslutninger? Prestigeprojekter. Magtkampe. Nødløgne. Intern konkurrence. Mobberier. Modarbejdelse. Magtfuldkommenhed. Vi mennesker i besidder universets bedst udviklede hjerne. Alligevel gør vi igen og igen så meget, der er så dumt! Og særligt når vi er sammen i grupper – store som små. Det koster ressourcer, relationer – […]

Signe Vikkelsø

Lederens vejgreb – genopdag den formelle organisations betydning! Det har i lang tid været god latin på ledelseskurserne, at organisationer trives, når de uformelle relationer blomstrer. Væk med regler og principper, frem med kreativitet, fleksibilitet og empowerment. Sandheden er, at de to sider ikke er hinandens modsætninger. Klare opgaver, rammer og ansvar stimulerer samarbejde, meningsskabelse […]

Michael Bang Petersen

Effektiv ledelseskommunikation i en krisetid: Fra corona til klima Coronakrisen var verdenshistoriens største adfærdseksperiment. Adfærd skulle ændres med lynets hast. Det centrale værktøj til at skabe adfærdsændringerne var kommunikation fra myndigheder og politikere, og dermed bidrager coronakrisen med unik indsigt i hvordan og hvornår kommunikation tilskynder til adfærd, og hvornår den fejler. Disse indsigter er […]