Ledelseskonferencen

Lotte Bøgh Andersen

Lotte Bøgh Andersen er professor i statskundskab ved Aarhus BSS og VIVE og forsker i ledelse, motivation og performance i offentlige og private organisationer. Hun fokuserer især på, hvordan styring og ledelse kan bidrage til at øge medarbejdernes motivation og organisa­tionernes målopfyldelse.

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen - ledelseskonferencen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisation og ledelse og har gennem mange år ledet masteruddannelserne i offentlig ledelse ved Syddansk Universitet (MPM og FMOL). Han er aktiv i bestyrelser og tænketanke og har skrevet en lang række artikler og bøger.

Anders Petersen

Anders Petersen er lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Han har i mange år forsket i samtidens betingelser for at være et menneske, herunder hvad det indebærer, at vi lever i en diagnosekultur og i et præstationssamfund. Anders Petersen er forfatter til en række bøger.