Ledelseskonferencen

Lotte Bøgh Andersen er professor i statskundskab ved Aarhus BSS og VIVE og forsker i ledelse, motivation og performance i offentlige og private organisationer. Hun fokuserer især på, hvordan styring og ledelse kan bidrage til at øge medarbejdernes motivation og organisationernes målopfyldelse.

Hun er desuden medlem af Regeringens ledelseskommission og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Foredrag: Styring, ledelse og motivation – i en kompleks styringskontekst

Motiverede medarbejdere er en forudsætning for at nå de organisatoriske målsætninger, men hvordan understøtter man som leder medarbejdermotivationen i en meget kompleks styringskontekst?

Svaret handler i høj grad om ledelse, viser et nyt eksperimentelt ledelsesprojekt. Særligt ledelse, der kombinerer systematisk konstruktiv feedback med tydelighed om og deling af organisationens vision, viser sig at være motiverende. Det gælder især, når der er en grundlæggende enighed om værdierne – altså om, hvad der er ønskværdigt.

Det er langt fra nemt at motivere medarbejdere, særligt ikke hvis man har rigtigt mange af dem (dvs. et stort ledelsesspænd), og nogle af motivationstyperne kan også have negative bieffekter i form af fx sygenærvær (når medarbejderne går på arbejde, selvom de er syge).

I forlængelse af forskningsresultaterne inddrages Ledelseskommissionens arbejde, og vi kommer også til at diskutere, hvordan ledere skal kunne håndtere forskellige sameksisterende og konkurrerende styringsparadigmer.