Ledelseskonferencen

Kurt Klaudi Klausen - ledelseskonferencen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisation og ledelse og har gennem mange år ledet masteruddannelserne i offentlig ledelse ved Syddansk Universitet (MPM og FMOL).

Han er aktiv i bestyrelser og tænketanke og har skrevet en lang række artikler og bøger heriblandt Skulle det være noget særligt (2001); Strategisk ledelse de mange arenaer (2004); Institutionsledelse (2006); Den danske kommunekonstruktion (2012); Management in the 21st Century (2013); Strategisk ledelse i det offentlige (2014); Styringsparadigmer i det offentlige (2017); Djævleyngel eller Guds udsendte? (2018).

Sidstnævnte bog undersøger konsekvenser af akademisering, djøfisering og professionalisering af kommunal topledelse.

Foredrag: Hvad er professionel offentlig ledelse?

I sit oplæg vil professor Kurt Klaudi Klausen præcisere, hvad professionel ledelse er og tematisere moderne forestillinger om og forventninger til offentlig ledelse såsom kommunikativ, meningsskabende, transformativ og strategisk ledelse. Det er en pointe, at der efter mange år med fokus på management nu i stigende grad er brug for fokus på lederskab, samt at det postheroiske lederskab må finde sted i et samarbejde i og mellem det formelle, det parallelle og det uformelle ledelsessystem.

Kurt Klaudi argumenterer bl.a. for at strategisk ledelse er det mest overordnede, fordi det drejer sig om at tage konsekvensen af svarene på eksistentielle spørgsmål, fordi det drejer sig om at lede ind i det ukendte og om at sætte dagligdagen ind i en overordnet ramme.

Kurt Klaudi sætter spørgsmålstegn ved den moderne kapitalisme kritik og hævder at kritikken af NPM, Konkurrencestat og djøfisering langt hen er forfejlet. Desuden argumenterer han for, at oplysning og almen dannelse er en forudsætning for en kritisk dialog, der taler til både hjerne og hjerte.