Ledelseskonferencen

Ved du, hvad din leder ikke ved, om den digitale verden?

Ved du, hvad din leder ikke ved, om den digitale verden? Og ved du, hvad du ikke ved?

Vi er omgivet af digitalisering, kunstig intelligens og algoritmer – både privat og i arbejdssammenhæng. Og det kan være rigtig svært at gennemskue, hvem der egentlig har kontrollen. Hvad nu, når algoritmerne begynder at ændre den måde, hvorpå vi tager beslutninger, opfatter virkeligheden eller tilmed eroderer demokrati og menneskerettigheder. Dér skal vi måske holde op med at tale om digitalisering som et eviggyldigt gode, men i stedet fokusere på, hvordan teknologien påvirker vores menneskelighed, empati, sociale interaktioner, organisationer og kritiske tænkning – samt hvad det betyder for lederrollen?

I dette velformidlede foredrag vil du opleve at komme ud i afkrogene af digitalismen. Du vil blive forskrækket, forundret og fascineret, når du bliver udsat for en snert af et af de digitalt bevidsthedsudvidende og dannende dilemmaspil, som Kim Escherich efterhånden har trukket mere end 5.000 erhvervsledere og medarbejdere igennem. Det har nemlig vist sig at være en effektiv måde til at forstå dataetiske og teknologiske dilemmaer – men også en brugbar læring i, hvad det vil sige at være menneske. Og jo mere, digitalismen presser sig på, desto vigtigere er det, at vi forbliver mennesker.

Kim Esherich

Kim Escherich er innovationsarkitekt og teknologietisk rådgiver i escherich.biz, foredragsholder, forfatter, restauratør og digital dannelsesaktivist. Han har arbejdet mange år som innovator og meningsdanner omkring digitalisering og har været medgrundlægger af flere tænketanke og andre initiativer omkring humane aspekter af digitalisering, herunder folkeoplysningseksperimentariet Fremvirke og naturkoblingsinitiativet Muldiverset. Han er en del af lærerstaben hos SingularityU Nordic, har senest arbejdet for IBM som AI-Etisk Ombudsmand og før det, haft leder- og ekspertroller på europæisk plan. Senest redaktør og forfatter til den roste og yderst tidsaktuelle helt nye bog, Fra velfærdsstat til overvågningsstat – Algoritmernes magt i den offentlige forvaltning (2021). 

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er det vi ikke ved, vi ikke ved, om konsekvenserne af digitaliseringen? 
  • Hvordan skal organisationen digitalisere på etisk og ansvarlig vis?
  • Hvordan skal vi opbygge personligt beredskab og dannelse til bedre at kunne forstå, og tage beslutninger i en algoritmisk verden?