Ledelseskonferencen

Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden

Bæredygtig ledelse er ledelse, der respekterer alle de vigtige interessenter omkring en organisation, herunder 1) de ansatte, 2) borgere, klienter, patienter, elever etc., 3) det omgivende sociale samfund, 4) naturen og 5) de endnu ikke fødte generationer. Bæredygtig ledelse bliver i praksis til en ledelse, der eksplicit inddrager de 17 bæredygtighedsmål (FN’s 17 verdensmål). Bæredygtig ledelse er en ledelse, der accepterer, at mange af de problemer, vi i dag slås med, kommer ud af gårsdagens løsninger, hvorfor morgendagen kræver nye løsninger.

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er ph.d., professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er medlem af flere bestyrelser og rådgivende komiteer samt en meget benyttet foredragsholder om ledelse, organisation, samfundsforhold, herunder om bæredygtighed og FN’s verdensmål. Han har et omfattende forfatterskab bag sig, et forfatterskab, der i de sidste 10 år er resulteret i op mod 10 bøger om vækst, bæredygtighed, bæredygtig ledelse og de 17 verdensmål.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvad er bæredygtig ledelse?
  • Hvordan inddrages de 17 bæredygtighedsmål i praksis?
  • Hvilke nye løsninger kræver morgendagen?