Ledelseskonferencen

Lederens vejgreb – genopdag den formelle organisations betydning!

Det har i lang tid været god latin på ledelseskurserne, at organisationer trives, når de uformelle relationer blomstrer. Væk med regler og principper, frem med kreativitet, fleksibilitet og empowerment. Sandheden er, at de to sider ikke er hinandens modsætninger. Klare opgaver, rammer og ansvar stimulerer samarbejde, meningsskabelse og innovation. Mangler de, bruger organisationen stor energi på at lede efter dem og diskutere de mindste ting. Mange ledelseskriser bunder i en ubalance mellem den uformelle og den formelle organisering, for eksempel diffuse succeskriterier, uklare magtbeføjelser, konflikter om ansvar og tilfældig delegering.

Oplægget handler om de aspekter af organisationen, som er særlig sårbare over for manglende formalisering. Det uddyber også, hvordan lederen kan skabe ”vejgreb”, kreativitet og trivsel i sin organisation ved at sikre tilpas formalisering af kerneelementerne.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvorfor er formelle relationer og rammer ikke af det onde? 
  • Hvad bliver lederens problemer, når der mangler formalisering?
  • Hvordan finder man som leder den gode balance mellem formel og uformel organisering? 

Signe Vikkelsø

Signe Vikkelsø er professor ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School og akademisk leder af CBS Leadership, der samler og formidler viden om ledelse til samfundet. Hun har været institutleder i syv år og ledet flere større forskningsprojekter med fokus på ledelsesdilemmaer og formel organisering. Hendes bøger omfatter blandt andre: Ledelsesdilemmaer og kunsten at navigere i moderne ledelse (2018), For formal organization – the past, present and future of organization theory (2017), og Klassisk og moderne organisationsteori (2014).