Ledelseskonferencen

Ledelse i politikkens vold

Den danske offentlige sektors mange institutioner og myndigheder er i sidste instans politisk ledet, reguleret og styret. Professor Peter Bjerre Mortensen giver i sit foredrag eksempler på, hvilke konsekvenser det politiske udgangspunkt har for, hvordan de offentlige ledere varetager ledelsesopgaven. Han tydeliggør, hvordan de ledere, der forstår at orientere sig i det politiske landskab, kan få betydelig indflydelse på den offentlige politik og dens udmøntning. Men det politiske grundvilkår kan også rumme ubehagelige overraskelser for de ledere, der kommer i klemme, fordi de ikke formår at placere sig selv i et politisk spil.

Peter Bjerre Mortensen

Peter Bjerre Mortensen er professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. I 2016 udgav han sammen med Jørgen Grønnegård Christensen bogen I politikkens vold. Offentlige lederes vilkår og muligheder. Han har været inddraget som ekstern ekspert i Ledelseskommissionens arbejde og er medforfatter til den aktuelle bog Overmod og afmagt. Historien om Det nye SKAT.