Ledelseskonferencen

Data og algoritmer – muligheder og udfordringer for den offentlige sektor?

Alle samfund har udviklet sig via teknologi, så det giver ikke mening at tale for eller i mod teknologi. Men vi kan få digitale forandringer på forskellige vilkår, og vi kan selv sætte retning på den teknologiske udvikling i vores organisationer og samfund. Mit oplæg sætter fokus på hvordan digitale forandringer og data-drevne, automatiserede løsninger udgør en ny ressource for organisationer og vores samfund, men også skaber en række udfordringer. Det kræver nye former for ledelse og nye kompetencer. Jeg fokuserer især på evnen til at forstå og styre hvordan digitaliseringens og dataficeringens logikker skaber organisatoriske og samfundsmæssige forandringer, som er andet og mere end teknologiske.

Mine eksempler og pointer trækker både på en række forskningsprojekter med fokus på data og algoritmer, og på erfaringer fra arbejdet med at udvikle mere ansvarlige og samfundsorienterede strategier for digitale forandringer. Oplægget giver både etiske og konkrete perspektiver på, hvordan vi kan forme den digitale fremtid.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan påvirker data og algoritmer ledelse og organisationer?
  • Hvorfor er digitale forandringer en af vor tids største ledelsesmæssige og politiske udfordringer?
  • Hvad kan organisationer gøre for at forme den digitale udvikling?

Mikkel Flyverbom

Mikkel Flyverbom er professor mso i kommunikation og digitale transformationer ved Institut for Ledelse, Kommunikation og Samfund på Copenhagen Business School. Han er desuden leder af forskningsplatformen DigitalTransformations og studieleder for bacheloruddannelsen BSc in Business Administration and Digital Management, begge på Copenhagen Business School. Mikkel Flyverbom optræder hyppigt i medierne og erhvervslivet som ekspert i digitale forandringer.

Mikkel Flyverbom er endvidere medlem af DataEtisk Råd, fast tech-klumme skribent i Politiken samt forfatter til bogen, The Digital Prism: Transparency and Managed Visibilities in a Datafied World, der udkom på Cambridge University Press i 2019.