Ledelseskonferencen

Ny forskning: Sådan bliver ledelsestræning en del af din organisation og dit strategiske ledelsesarbejde

Ledelse kan trænes og dermed læres. Og det er rigtig godt. Nye ledere skal hurtigt lære at opbygge relationer og formulere visioner. Samtidig skal alle ledere i en kompleks verden være gode til at lære nyt. Træning af ledelse kan hjælpe med begge dele. Men hvad er træning af ledelse? Og hvad kan du bruge ledelsestræning til i din organisation og i dit eget ledelsesarbejde?

Disse spørgsmål og meget mere besvares med udgangspunkt i helt ny forskning fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse (forventet bogudgivelse i maj 2023). At træne ledelse handler om at bygge bro mellem teori og praksis. Det sker ved at øve, reflektere og få feedback på sin ledelse. Forskning viser, at der ofte er stor afstand mellem lederes intentioner og medarbejderes oplevelser af ledelse. Træning med feedback og refleksion kan reducere afstanden. Gør man det ordentligt, kan ledelsestræning bruges til strategisk forandring. I dette foredrag præsenteres derfor tre spørgsmål, som er særligt vigtige at overveje for vellykket træning af ledelse: Hvad vil I opnå med træningen? Skal deltagelse være frivillig eller obligatorisk? Hvordan skal træningen forankres i organisationen?

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad vil det sige at træne ledelse?
  • Hvordan kan du bruge ledelsestræning til strategisk forandring? 
  • Hvordan kan ledelsestræning forankres i din organisation – og hvordan gør du i praksis?

Mads Leth Jakobsen

Mads Leth Jakobsen er vicecenterleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og lektor i statskundskab. Han har stor erfaring med ledelsesudvikling og ledelsestræning fra bl.a. undervisning på den Fleksible master i offentlig ledelse (FMOL). Medforfatter til bogen Træning af ledelse (forventet udgivelse maj 2023). Han forsker i ledelsesmæssig troværdighed, lederes vilkår og forudsætninger for at bidrage til offentlig værdiskabelse samt integration af forskellige perspektiver på ledelse.