Ledelseskonferencen

Betydningen af motivation og mening for rekruttering og fortsat tilknytning: Hvordan bidrager du som leder?

Motivation er den potentielle energi, vi vil lægge i opnåelsen af vores mål. Det kan være organisatoriske målsætninger, men vores eget ønske om at gøre en positiv forskel for andre mennesker og samfundet driver os også. Mange medarbejdere har også høj indre opgavemotivation, og disse typer motivation handler i høj grad om ledelse. Motivation knytter sig nemlig til realiseringen af behovene for mestring, autonomi, tilhør og mening. Vi skal opleve, at vi er kompetente til at løse vores opgaver og har et passende råderum, ligesom vi skal føle, at vi hører til. Foredraget går særligt i dybden med behovet for mening, som er et af de vigtigste elementer på jobbet. Herunder kommer vi til at diskutere, hvordan man finder og skaber mening i offentlige og private organisationer. Hovedpointen er, at kombinationen af forskning og praksiserfaring kan sætte ledere bedre i stand til at understøtte medarbejdernes behov og på den måde bidrage til såvel mening som motivation. 

Foredraget giver bl.a. svar på følgende:

  • Hvilke vigtige behov skal vi have opfyldt for at trives og være motiverede på arbejdet?
  • Hvordan understøtter man som leder, at medarbejderne fortsat er motiverede?
  • Hvad betyder mening, og hvordan finder, skaber og fastholder vi mening i vores arbejdsliv?

Lotte Bøgh Andersen

Oplægsholder Lotte Bøgh Andersen er professor og centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer netop på ledelse og motivation, og hun er i øjeblikket meget optaget af ledelsestræning. Oplægget vil således trække på de allernyeste indsigter om, hvordan man dygtiggør sig som leder (udgivet i bogen ”Træning af ledelse”). Hun har i 2023 også udgivet en bog om mening og motivation sammen med tre kolleger (heraf to fra psykologi).