Ledelseskonferencen

Snart griner vi af 8-16 jobbet: Hvordan indretter vi en fleksibel, bæredygtig arbejdsplads?

Vi taler om hybride arbejdspladser, om fleksibilitet, diversitet og om alsidige nye måder at indrette arbejdslivet på. Og det er vi nødt til, for de tektoniske plader under os har rykket sig. Vi ser alle ind i et længere arbejdsliv, og organisationer oplever burnouts, mental nedslidning og meningstab hos både medarbejdere og ledere som aldrig før. Talentjagten er hård, og talenterne har høje krav – ikke til løn, men til mening og medbestemmelse, til frihed og til fleksibilitet. Der er behov for justerede eller nye (strategiske) rammer og organiseringsformer. 

Men gøres dette uklogt, er der mange bagsider af medaljen: Viden går tabt, ensomhed fylder, og sammenhængskraften tabes på jorden. Så hvordan indretter vi arbejdslivet, så det er meningsfuldt og bæredygtigt? Hvordan giver vi plads til fleksibilitet uden at prisen bliver for høj? Og hvordan er det muligt, også i den offentlige sektor?

I dette oplæg stiller ledelsesekspert, forfatter og ekstern lektor ved CBS Lise Dahl Arvedsen skarpt på, hvad du som leder kan arbejde med for at skabe fleksible organisationer og arbejdspladser, som er bæredygtige for både medarbejdere og organisation – ikke bare på papiret, men i praksis, tirsdag formiddag kl. 10. Ved at zoome ind på hverdagen, kan vi arbejde med vores egen og vores fælles praksisser. Praksisser der understøtter en fleksibel og omskiftelig hverdag. Praksisser der på sigt bliver til stærke normer. I dette arbejde kan lederen trække på en række værktøjer. Disse værktøjer foldes ud i oplægget og sættes i spil i konkrete cases.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende: 

  • Hvad går paradigmeskiftet ud på? Og hvilke konsekvenser har det for organisationerne?
  • Hvilke fokuspunkter bør ledere stille skarpt på for at lykkes med en fleksibel og bæredygtig arbejdsorganisering i hverdagen?
  • Hvad kan du som leder gøre for at understøtte en fleksibel og bæredygtig arbejdsorganisering?

Lise Dahl Arvedsen

Lise Dahl Arvedsen, ph.d. i ledelse og organisation, er forfatter, foredragsholder, coach og ledelsesrådgiver med fokus på ledelse i hybride og komplekse kontekster, det bæredygtige arbejdsliv og nye organisationsformer. Hun er forfatter til den helt nye bog, Snart griner vi af 8-16 jobbet (2022), dobbelt certificeret business coach og akkrediteret på Senior Practitioner Level hos EMCC.

Lise Dahl Arvedsen er ekstern lektor på Copenhagen Business School, hvor hun bl.a. underviser og arbejder med ledelsesudvikling og forandringsledelse på Executive MBA og kurser om den digitale organisation.