Ledelseskonferencen

Tæller vi det der tæller?

Vi måler menneskers indsats som aldrig før. Til hvilken nytte?
Rapporter viser, at resultatmålinger ikke skaber nogen form vækst og værdi.
Så hvorfor holder vi så ikke op med det? Rationalet er, at vi bliver mere effektive og produktive – men det er jo ikke sandt. I stedet bliver mennesker mere pressede og stressede, når vi putter dem ind i et regneark og måler dem bagudrettet. Glæden, motivationen og engagementet ryger sig også en tur. Det er desværre konsekvenserne ved måling og kontrol af den enkelte medarbejder. Måler vi på det rigtige? Kan vi måle på noget andet? Hvorfor skal vi måle? Tæller vi det, der tæller?
Lene Tanggaards foredrag handler om hvordan vi skaber det nye arbejdsliv, hvor glæden og mulighederne for at gøre sig umage igen kommer i spil, så kreativiteten, fagligheden, personligheden og formålet med at gå på arbejde igen giver mening for den enkelte og fællesskabet.

Lene Tanggaard

Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d. og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Viceinstitutleder og leder af Center for Kvalitative Studier. Hun er blandt andet forfatter til bogen LÆR (2015) og Opfindsomhed fra 2014. I 2016 udkom hendes bog FAQ – kreativitet samt antologien Tæller vi det, der tæller i samarbejde med Malene Friis Andersen, og i 2018 bogen Vanebrud – hvordan du veksler gamle vaner til ny kreativitet. Lene er vejleder for flere Ph.d.-projekter med kreativitet og innovation i praksis som omdrejningspunkt, og hun varetager udover sit forskningsmæssige virke også en række bestyrelsesposter.