Ledelseskonferencen

Et bæredygtigt arbejdsliv: Stress fik mig til at gentænke mit lederjob og forandre arbejdskulturen

Novo Nordiske kommunikationschef Katrine Sperling har valgt at være åben om et stressforløb, der har fået hende til at gentænke både sit eget lederjob og den måde arbejdet organiseres på i afdelingen. En vigtig pointe for Katrine er, at man som leder har et særligt ansvar for at gå foran som et godt eksempel, ikke mindst når det handler om stress og forebyggelse af stress.

I dette ærlige foredrag inviterer Katrine os ind i sine personlige oplevelser med stress. Katrine vil fortælle os om, hvordan det var at være topchef med stress, og om hvordan hendes egen stresstilstand gav anledning til at reflektere over et bæredygtigt arbejdsliv. Sygemeldingen lærte hende nemlig klart og tydeligt, at der er grænser for, hvor meget pres hjernen kan klare, og at det kan have alvorlige konsekvenser at overhøre kroppens signaler. Både for hende selv og for andre i samme situation. Katrine lærte også vigtigheden af at forstå og handle på betydningen af at ”trække stikket” og ikke være ”på” hele tiden. Det er nemlig muligt at udrette langt mere og præstere bedre ved at sættere tempoet ned (i stedet for op)!

Efter sin sygemelding har Katrine omsat sine egne oplevelser med stress til ledelsestiltag i praksis, og hun vil fortælle os om, hvad hun som leder har gjort for at skabe en afdeling, hvor både hun og medarbejderne kan arbejde på en mere balanceret måde end tidligere. En forandring drevet af en stor lyst til (og behovet for) mere fokus og fordybelse i en verden, der er fuld af støj og afbrydelser.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

• Hvad jeg har lært om stress og om at give hjernen de bedste arbejdsbetingelser?

• Hvordan kan du som leder forandre arbejdskulturen, henimod et mere bæredygtigt arbejdsliv?

• Hvordan kan du som leder være rollemodel i at genlære sunde arbejdsvaner?

Katrine Sperling

Katrine Sperling har arbejdet med kommunikation i Novo Nordisk siden 2002. Hun er ansvarlig for en afdeling på godt 50 medarbejdere samtidig med at hun orkestrerer den globale kommunikation på ca. 300 medarbejdere globalt. Blandt hendes ansvarsområder er strategisk kommunikationspartner for ledelsen, ansvar for global medie- og krisehåndtering, digital kommunikation, ledelseskommunikation og corporate branding. Katrine ønsker, med sin åbenhed omkring egen stress og ledelsestiltag i praksis, at inspirere andre ledere (og medarbejdere) til, hvordan man kan skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv.