Ledelseskonferencen

Pissedårlig ledelse – ydmyghed fremfor selvtilstrækkelighed

”Min leder er pissedårlig”, sagde medarbejderen. Det var klart, for lederen dikterede bare, og var ikke interesseret i at få feedback eller kritik. Lederen havde nok i sig selv og var desværre selvtilstrækkelig.Alle har oplevet dårlig ledelse. Karsten Mellon foreslår vi taler om det dårlige, for det er en genvej til god ledelse. Vi bør fokusere på det reelle, fremfor at drømme os hen i ideelle og opblæste perfekthedsforestillinger, som er urealistiske. Pissedårlig ledelse hjælper os med at se tabuer og dårligdomme i øjnene. Men det forudsætter mod til at invitere til feedback og have selvindsigt, og det kræver ydmyghed i ledelse.

Karsten Mellon

Karsten Mellon, ph.d., ledelsesforsker og forfatter. Underviser i ledelse ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Professionshøjskole. Mellon holder foredrag om pissedårlig ledelse, mod i ledelse og ydmyghed i ledelse, derudover er han ledelseskonsulent ifm. ledelses- og teamudvikling i kommunale organisationer og institutioner. Han har udgivet en række ledelsesbøger: Mod i ledelse (2020), Mod i kriseledelse (red., 2020), God ledelse (red., 2021), Ydmyghed i ledelse (2021).

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er pissedårlig ledelse og en pissedårlig leder?
  • Hvorfor er det nødvendigt at tale om pissedårlig ledelse?
  • Hvad kan vi gøre, for at reducere pissedårlig ledelse?