Ledelseskonferencen

Ledelsesforsker: Er vi på vippen til et nyt ledelsesparadigme?

”Vi ved ikke, hvad ledelse er”, siger professor Steen Hildebrandt. Der er således ikke enighed om, hvad ledelse er, hvordan det læres, hvilken effekt det har, og hvordan det måles. I dette foredrag vil ledelsesforsker og rådgiver Karsten Mellon se nærmere på, hvad ledelse er, og hvordan vi kan blive skarpere til at løse organisationens ledelsesopgaver ved at få bedre styr på ledelsesbegrebet.

Karsten peger på fire store ledelsesbølger, der har domineret i den vestlige verden i løbet af de sidste hundrede år. Men til spørgsmålet om, hvorvidt vi er på vippen til et nyt ledelsesparadigme er svaret nej. Moderne ledelse indeholder nemlig elementer fra alle fire ledelsesbølger. Således består ledelse i dag af mange logikker eller diskurser, hvoraf flere er modstridende. Når flere ledelses- og organisationsdiskurser er aktive på samme tid i organisationer øges kompleksiteten. Og ledere i en organisation kommer nemt til at tale i øst og vest i et upræcist sprog om, hvad ledelse er og kan være. 

Karsten opfordrer derfor til, at du og dit ledelsesteam taler meget mere om, hvad ledelse er, så der skabes klarhed omkring begrebet i jeres organisation. Og Karsten peger dernæst på nødvendigheden af at fokusere på sit personlige lederskab for at blive en god leder under komplekse vilkår. Han foreslår to måder at kvalificere sit personlige lederskab på. Det handler om kompetence og kapacitet relateret til øget selvindsigt og selvdisciplin. Ydmyghed og mod er vejen frem, siger Karsten og uddyber med bud på helt konkrete handlinger, som du kan foretage som leder og/eller med dit ledelsesteam.

Foredraget giver bl.a. svar på:

  • Er ledelse kun noget lederen udøver, eller er det noget alle i organisationen udøver?
  • Hvad er ”dårlig ledelse”, og hvorfor er det årsagen til opsigelsen hos 1/3 af de medarbejdere, der skifter job?
  • Hvilken slags ”god ledelse” efterspørger medarbejderne, og hvad bør man derfor som leder gøre (mere af)?

Karsten Mellon

Karsten Mellon, ph.d., ledelsesforsker, ekstern lektor ved Aalborg universitet og Syddansk Universitet. Karsten er foredragsholder, underviser på diplom- og masteruddannelser i ledelse og så er han forfatter på en række ledelsesbøger. Han står bl.a. bag ”Ledelse af medarbejdere” (red., 2023); ”God offentlig ledelse i mellemrummet” (m. Runchel, 2023); ”God ledelse” (red., 2021); ”Ydmyghed i ledelse” (2021) og ”Mod i ledelse” (2020). Læs mere: karstenmellon.dk