Ledelseskonferencen

Ledelse på tværs – hvorfor og hvordan?

Blandt sager i det offentlige system er hovedparten entydige i den forstand, at de kalder på blot én faglighed i løsningsmodellen. Men de sidste 10-15% af opgaverne – hvad enten vi taler om borgersager, klimaudfordringer eller patientforløb – skal løses på en anden måde. De skal løses på tværs, og dét kræver tværgående ledelse.

Jette har stor praksiserfaring med netop ledelse på tværs, og på Ledelseskonferencen Offentlige Ledelse 2021 vil Jette give sine praksis-funderede perspektiver på hvorfor tværgående ledelse og en sammenhængende ledelseskæde er helt afgørende succesfuld opgaveløsningen i den offentlige sektor. Men ikke mindst, vil Jette give os indsigt i og værktøjer til hvordan man kan skabe det nødvendige samarbejde mellem ledere, medarbejdere og politikere som er en helt grundlægende forudsætning for succesfuld tværgående opgaveløsningen til gavn for borgerne.

Jette Runchel

Jette Runchel er Kommunaldirektør for Albertslund Kommune samt Ledelsesambassadør for Offentlig Ledelse 2020 udpeget af regeringen, KL og Danske Regioner. Jette Runchel har mange års praktisk erfaring med og indgående kendskab til ledelse i den offentlige sektor. Jette Runchel er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet og har en Master i Public Policy.

3 spørgsmål som foredraget bl.a. giver svar på:

  • Hvilke områder kalder særligt på tværgående ledelse?
  • Hvordan skabes det bedste udgangspunkt for at lykkes med at lede på tværs?
  • Hvorfor er tværgående ledelseskompetence afgørende for at lykkes med god offentlig ledelse?