Ledelseskonferencen

Samskabelse af robuste løsninger på turbulente problemer

COVID-19 pandemien har tydeligt demonstreret at den offentlige sektor ikke bare står overfor simple og komplekse problemer, men også rammes af turbulente problemer, der er ukendte, overraskende, uforudsigelige og foranderlige. Andre eksempler på sådanne problemer er klimaproblemer, store flygtninge bølger, finanskriser mv. Turbulente problemer kan ikke løses ved hjælp af standardløsninger, der står parat, når krisen rammer os. Der er i stedet brug for robuste løsninger, som er kendetegner ved, at de er kreative, eksperimentelle, foreløbige, tilpasningsduelige og kan udvikles i nye retninger. Oplægget beskriver og eksemplificerer en række robuste styringsstrategier, viser hvorfor robuste løsninger skal samskabes og drager konsekvenserne af nye ideer om robuste svar på turbulens for styring og ledelse i den offentlige sektor

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er turbulente problemer?
  • Hvad er robuste styringsstrategier, og hvordan kan de afhjælpe turbulente problemer?
  • Hvorfor skal robuste løsninger samskabes – og hvordan gør vi det i praksis?

Jakob Torfing

Jacob Torfing er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har desuden en Master og Ph.d. grad fra University of Essex. I 2016 erhvervede han sig doktorgraden i offentlig forvaltning. Han er professor i Politik og Institutioner på Roskilde Universitet, hvor han er forskningsleder af The Roskilde School of Governance. I mere en 200 artikler og 30 bøger har han gennem de sidste 30 år analyseret den offentlige sektors udvikling med særlig fokus på betydningen af netværksstyring, samskabelse og samarbejdsdrevet innovation. I de senere år har han desuden fokuseret på nye former for styring og ledelse i netværkssamfundet.