Ledelseskonferencen

Mellemlederens nye muligheder og udfordringer i en post-corona tid

Til trods for stærke rygter om, at mellemlederen er en truet dyreart, viser forskning og erfaring, at mellemlederens rolle aldrig har været vigtigere. Udover at lede nedad (medarbejderne), skal de også lede opad, på tværs og udad. Mellemlederen skal sammenbinde egen enhed med organisationens udviklingsretning samt bidrage til at organisationen udfylder sin samfundsmæssige rolle og være ambassadør herfor. Disse komplekse og dilemmafyldte krav gør mellemlederen til en nøglespiller, og dette er netop emnet for oplægget, når Henrik Holt Larsen deler ud af sin betydelige erfaring og solide viden på ledelsesområdet.

Henrik Holt Larsen

Henrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management (HRM) ved CBS, Copenhagen Business School. Hans forskningsområde er strategisk HRM, kompetence- og talentudvikling, distanceledelse og –arbejde og organisatoriske udviklingsprocesser. Han har været involveret i talrige udviklingsprojekter i de fleste typer af offentlige organisationer. Herudover er Henrik Holt Larsen forfatter og medforfatter til en lang række bøger, bl.a. Klassisk og moderne organisationsteori (2014), Dilemmaledelse i praksis (2018), Håndbog for Mellemledere (2020) og God Ledelse (2021).

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan forenes organisatoriske rammevilkår med det mindset, som fagprofessionelle medarbejdere har?
  • Hvordan udøves nærværende ledelse på distancen?
  • Hvordan bruger mellemlederen sine tre vigtigste værktøjer: styrke medarbejdernes kompetence, engagement og arbejdsbetingelser?