Ledelseskonferencen

En lus mellem to negle: Hvorfor er mellemlederen vigtigere end nogensinde før?

Prof. Henrik Holt Larsen. Handelshøjskolen. Foto: Bo Jarner

Trods stærke rygter om, at mellemlederen er en truet dyreart, viser forskning og erfaring, at mellemlederens rolle aldrig har været vigtigere. Vi så det under corona-krisen, hvor man skulle lede mennesker, man ikke så, finde vej gennem kaos og udvise en hidtil uset fleksibilitet. Nu tårner nye krav og dilemmaer sig op, og derfor er mellemlederne kommet i fokus. Udover at lede nedad (medarbejderne), skal de lede opad og på tværs (dvs. sammenbinde egen enhed med organisationens udviklingsretning) samt udad (bidrage til at organisationen udfylder sin samfundsmæssige rolle og være ambassadør herfor). Indlægget fastnagler de vigtigste opgaver og anviser veje og værktøjer til at mestre de modsætningsfyldte krav.

Foredraget drøfter og giver bud på følgende:

  • Hvordan påvirker de stigende krav om samfundsansvarlig ledelse mellemledernes rolle og bidrag?
  • Hvordan kan mellemlederen som en lus mellem to negle både være ambassadør for vision/strategi og sikre optimale betingelser for medarbejderne?
  • Hvordan bruger mellemlederen sine tre vigtigste værktøjer: styrke medarbejdernes kompetence, engagement og arbejdsbetingelser?

Henrik Holt Larsen

Henrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management (HRM) ved CBS, Copenhagen Business School. Hans forskningsområde er strategisk HRM, kompetence- og talentudvikling, distanceledelse og –arbejde og organisatoriske udviklingsprocesser. Henrik Holt Larsen forfatter og medforfatter til en lang række bøger, bl.a. Klassisk og moderne organisationsteori (2014), Dilemmaledelse i praksis (2018), Håndbog for Mellemledere (2020) og God Ledelse (2021). Henrik har været involveret i talrige udviklingsprojekter i de fleste typer af offentlige organisationer og er lige nu i gang med et projekt om ledelse og HRM i de nordiske lande.