Ledelseskonferencen

Samfundssind – en uudnyttet ressource i offentlig ledelse? 

Coronakrisen har gjort det tydeligt, at fælles handlinger, mobilisering og appellerende kommunikation er altafgørende, når den offentlige sektor udfordres af kriser. Behovet for at skabe adfærdsændringer i samarbejde med borgeren og opnå tilslutning til myndighedernes anbefalinger kalder på nye offentlige ledelsesredskaber. Epidemien viser, hvordan incitamenter, performance og lovkrav skal suppleres af ‘blød regulering’, der i langt højere grad gør brug af samfundssind og alliancer med civilsamfundet. Det er en uudnyttet ressource, som kan ændre offentlig kommunikation og ledelse det næste årti. 

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

1) Hvad har coronakrisen lært os om offentlig ledelse? 

2) Hvordan bruger vi samfundssind som strategi for ledelse og kommunikation?

3) Hvordan udnyttes nye mobiliseringsarenaer i civilsamfundet til at styrke offentlig innovation? 

David Budtz Pedersen

David Budtz Pedersen er professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Han er oplægsholder og flittigt brugt rådgiver både nationalt og internationalt. Han forsker i ledelse, evaluering og kommunikation. David er uddannet i filosofi og forskningspolitik ved Københavns Universitet og New York University. Blandt hans bøger er Kampen om disciplinerne (2015), Kampen om mennesket (2018), Menneskebilleder (2019) og Kollaboration (2019).