Ledelseskonferencen

Digital distanceledelse – hvordan og hvornår virker det?

Med hjemsendelsen af store dele af den offentlige sektor i 2020 er mange offentlige ledere fra den ene dag til den anden blevet digitale distanceledere. Men mange oplevede at et onlinekursus i Teams ikke var helt nok til effektivt at flytte det ledelsesmæssige nærvær fra kaffemaskinen til videomøder! Digital distanceledelse er en ledelsesdisciplin i sig selv, der kræver, at man som leder overvejer, hvad der sker med relationen til medarbejderne, når det rykker ind på skærmen, og hvordan man vedligeholder relationerne digitalt. Digital distanceledelse er ikke kun noget, der er relevant under en global pandemi. For mange ledere var fysisk distance og ledelse over fx mail eller telefon allerede hverdag inden marts 2020, og for mange bliver øget hjemmearbejde en naturlig del af arbejdslivet, også når pandemien er over. Derfor er det vigtigt som leder at overveje, hvordan man bedst kan bedrive nærværende ledelse på distancen, og hvordan man som organisation kan understøtte dette. Derfor sætter oplægget ord på, hvad digital distanceledelse er, og hvad der skal til for at man som leder – og organisation – kan lykkes med det.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad kræver det af mig som leder, hvis jeg skal lykkes som digital distanceleder?
  • Hvad gør andre ledere for at blive bedre til at bedrive digital distanceledelse?
  • Hvad kræver det af organisationen, hvis den skal sikre de rette rammer og det rette udbytte af den øgede fleksibilitet hjemmearbejde og ledelse på distancen kan tilbyde?

Caroline Howard Grøn

Caroline Howard Grøn er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hun forsker i offentlig ledelse og organisation for øjeblikket særligt i digital distanceledelse og faglig ledelse. Hun underviser både studerende og offentlige ledere. Caroline Howard Grøn var i 2017 udlånt forsker i ledelseskommissionens sekretariat og har siden 2019 været projektleder for udviklingen af et fællesoffentligt værktøj til ledelsesevaluering sammen med Regeringen, KL og Danske Regioner.