Ledelseskonferencen

Gentænk dit ledelsesteam – fire øvelser der med få kræfter giver flere kræfter!

Hvordan finder man de rigtige teamopgaver, der rykker teamet sammen? Hvordan får man gavn af nye (herunder digitale) mødeformer? Hvordan udnytter man medlemmernes forskellighed uden at spilde tiden? Og hvordan opbygger man et nyt niveau af tillid, ærlighed og ansvarlighed?

Anders Trillingsgaard er kendt for at være en af de bedste til at formidle videnskabeligt organisations- og ledelsesstof på en levende måde, der viser, hvordan man kan omsætte ideerne i dagligt ledelsesarbejde. Som en af Danmarks mest erfarne konsulenter for ledelsesteam, guider Anders Trillingsgaard i denne 60 minutters intensive seance deltagerne igennem fire øvelser, der med få kræfter hjælper ledergrupper gentænke deres måde at arbejde på. Hver øvelse er en praktisk arbejdsopgave til teamet, som man kan begynde på dagen og tage med hjem og gøre færdig med sine lederkolleger. Krydret med praktiske og sjove eksempler forklarer Anders Trillingsgaard, hvordan hver øvelse tvinger ledergruppen væk fra en udbredt, forældet og uhensigtsmæssig måde at teamarbejde på. På en jordnær måde åbnes gruppens øjne for de samstemte og agile ledelsesformer, som organisationer over hele verden bevæger sig i retning af.

Anders Trillingsgaard og UKON har flere forskningsprojekter med både danske og internationale ledergrupper bag sig og deler på Ledelseskonferencen de vigtigste værktøjer, som de har lavet på den baggrund. Hver enkelt er forbundet med fundamentale nybrud i tænkning omkring ledelse. For yderligere uddybning anbefales bøgerne Ledelsesteamet gentænkt og Feedback gentænkt – bøger der har fået henholdsvis 5- og 6-stjernede anmeldelser og er solgt i adskillige oplag. Forskningsrapporter kan rekvireres på info@ukon.dk. Inspiration kan hentes på videoer på Youtube, eller du kan teste dig selv på www.gentænkt.dk.

Anders Trillingsgaard

Anders Trillingsgaard er en af landets førende ledelseseksperter, ph.d., konsulent, forfatter og ikke mindst forskningschef, partner og bestyrelsesformand i UKON A/S. Anders Trillingsgaard er gennemgribende fascineret af, hvordan vores umiddelbare forståelser af ledelsesbegreber, styrer hvad vi kan. Vi lever inde i vores forståelser og ser ofte ikke deres begrænsninger, eller alternativer. Her er GENtænkning fantastisk: At vride nok i sine egne forståelser af ledelse, teamarbejde, feedback, kultur, organisation, kunden, det offentlige, arbejde, og så videre, til at man kan se hvordan ens tænkning låser ens muligheder og fører til velkendte resultater. Anders Trillingsgaard har i mere end 15 år hjulpet ledergrupper tænke nyt og rykke sammen gennem kriser, konflikter, fusioner, opstarter, effektiviseringer og omlægninger. Han har både hjulpet i hundredevis af ledergrupper på universiteterne, i kommuner og regioner, samt hjulpet internationale direktørgrupper i flere af de største danske virksomheder.

Anders Trillingsgaard er aktiv forsker, og har skrevet ErhvervsPhD om udviklingsøjeblikke i ledelsesteam, og pioneret med nye begreber. Aktuelt driver han forskningsprojektet ALIGND om interkulturelle ledergrupper i samarbejde med Aarhus Universitet og Innovationsfonden. Anders Trillingsgaard har optrådt både på videnskabelige konferencer som International Congress of Psychology og Academy of Management, men særligt CBS’s masterprogrammer i ledelse, samt som keynote for blandt andre Lederne, Væksthus for ledelse, IDA lederforum, Dansk Erhverv, KL’s ledertræf, VL-døgnet, DR P1, samt interne konferencer i talrige organisationer. Desuden superviserer han det sportspsykologiske team i TeamDanmark, og driver et netværk for offentlige topledere i regi af F5.