Ledelseskonferencen

Ledelse af unge generationer

I dette foredrag vil forfatter og ledelsesekspert, Alexandra Krautwald, tage fat i et af tidens vigtigste emner: Hvordan skal vi lede de unge generationer? På hvilke måder er de unge generationer anderledes end ældre generationer, og hvad betyder det i arbejds- og ledelsessammenhæng? 

Tidens unge generationer er på mange måder mere ressourcestærke end nogensinde før, men de er samtidig også en del mere skrøbelige. Og så opponerer de bl.a. mod den individualistiske konkurrence- og præstationskultur, og de insisterer på et fremtidigt samfund med fokus på mening, fysisk og psykisk sundhed, fællesskab og bæredygtighed. Alexandra Krautwald tager i dette foredrag udgangspunkt i sin bog, Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv (2018).

Alexandra Krautwald tager os på en rejse ind i de unge generationers verdens, der giver dig som leder indsigt i, hvad der er på spil for de unge, og hvad det betyder for din rolle som leder? Alexandra Krautwald vil desuden inddrage perspektiver vedr. nutidens arbejdsmarked, hvem de unge generationer er, hvordan historiske strømninger påvirker ungdommen. Ikke mindst vil Alexandra Krautwald give dig indsigt i, hvordan du som leder kan lede på en måde, hvor der bygges bro mellem arbejdsmarkedets forskellige generationer. 

Alexandra Krautwald

Alexandra Krautwald er adfærdsøkonom og anerkendt ledelsesekspert. Hun er en aktiv foredragsholder og er medforfatter til bøgerne Oplagt – at lede adfærd (2015) og Strategiimplementering – værktøjskassen (2013). Senest har hun udgivet bogen, Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv (2018). Alexandra Krautwald er desuden mangeårig betroet beslutningsrådgiver for en lang række af mellem- og topledere i det private og offentlige arbejdsliv. Desuden tidligere artikelskribent og business blogger for Dagbladet Børsen og Børsen Ledelse i 9 år.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan er Unge i dag anderledes end tidligere, og hvad betyder det for dig som leder?
  • Hvilket arbejdsmarked efterlader vi til de unge?
  • Hvilke ledelsesformer er hensigtsmæssige at få i spil i forhold til ledelse af de unge generationer, så de blomstrer på arbejdsmarkedet?
  • Hvordan kan du som leder bidrage til, at der bygges bro mellem arbejdsmarkedets forskellige generationer?