Ledelseskonferencen

Ny ledelse af vilde problemer: Hvad er vilde problemer og hvordan griber du dem an?

Den offentlige sektor skal ikke kun løse en række simple problemer gennem en bureaukratisk styret opgaveløsning og oppe fra og ned ledelse, men også en række vilde og super-vilde problemer, som udfordrer den traditionelle måde at styre og lede i den offentlige sektor. Når vi står overfor vilde problemer – som eksempelvis børn og unges mistrivsel, ulighed i sundhed og klimakrisen – skal vi inddrage relevante og berørte parter i det, som vi i forskningen kalder ’samarbejdsdrevet innovation’. Det kalder på nye former for netværksledelse, borgernær ledelse, frivillig ledelse og ledelse af samskabelse, som hver især rummer en række udfordringer og dilemmaer.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende:

  • Hvorfor er nogle problemer bare uendeligt svære at løse?
  • Hvad er vilde og super-vilde problemer?
  • Hvad gør man som leder, hvis man står over for et vildt problem?

Jacob Torfing

Jacob Torfing er kandidat i statskundskab, master, ph.d. og Doktor i Offentlig Administration og ansat som Professor i Politik og Institutioner på Roskilde Universitet og som Professor 2 på Nord Universitet. Han er daglig leder af The Roskilde School of Governance og forfatter til over 30 bøger og 300 artikler. Hans forskningsinteresse er offentlig styring og ledelse, samskabt problemløsning, og robust styring i turbulente tider.