Arrangør

Arrangører og Ledelseskonferencens styregruppe:

Ledelseskonferencen arrangeres i regi af Danske Fagkonferencer og CTKU (Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling) i sparring med repræsentanter for det tværfaglige, internationale forskerforum RUML under Århus Universitet.

Daniel Nyboe Andersen er Konferencechef for Ledelseskonferencen. Daniel har mange års erfaring med vidensformidling og planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af konferencer. Daniel er universitetsuddannet i kommunikation, og har desuden mange års organisatorisk og politisk erfaring.

Laura M Holm W er Faglig chef for Ledelseskonferencen. Laura er uddannet læge i 2007 fra Aarhus Universitet og har flere års erfaring som klinisk læge på forskellige hospitaler og afdelinger samt fra almen praksis. Laura er forsker og Ph.D. fellow ved University of Nordland (Norge) på det tværprofessionelle institut for forskning i Praktisk Kundskab. Laura’s forskningsprojekt omhandler clinical decision-making, herunder særligt fokus på den diagnostiske proces. Laura interesserer sig bl.a. for cognitive biases, dual processing theory, mechanisms of intuitive judgment, decision-making tools, expertise-begrebet, evidence-based medicine, kausalitet, forskningsmetode samt epidemiologi.

Steen Wackerhausen er tilknyttet faglig rådgiver og supervisor. Steen Wackerhausen er tidligere professor ved Aarhus Universitet samt nuværende professor ved University of Nordland (Norge). Steen Wackerhausen har en uddannelsesmæssig baggrund i henholdsvis filosofi og psykologi. Han har tidligere arbejdet bl.a. på Roskilde Universitet, University of California (UCSD), University of Hawaii (Manoa) samt UC Berkeley og Victory University of Wellington (New Zealand). Herudover gæsteforelæser på talrige andre universiteter i udland og indland. Hovedparten af Steen Wackerhausens forskningsaktiviteter har været og er af tværfaglig karakter, og hans publikationer er derfor at finde inden for en bred vifte af forskellige fagtidsskrifter og bøger (med emner så forskellige som kunstig intelligens, evolution, epistemologi, læring, tavs viden, professionsstudier, videnskabsteori, forskningsmetodik, refleksion og kognition, sprog, sundhed, offentlig ledelse etc.).